14 bibelvers som beviser at Gud vil at vi skal ha seier over synd

14 bibelvers som beviser at Gud vil at vi skal ha seier over synd

Her er et lite utvalg av vers om Guds herlige løfte til oss: Seier over synd!

3 min. ·

Bibelen er klar når det gjelder løftene til de trofaste Kristi disipler om seier over synd. Det er med andre ord Guds hensikt for sine tjenere at de blir helt ferdige med å synde! Til tross for evangeliets klarhet blir dette ofte misforstått eller ignorert. Her har vi samlet noen av de klareste versene som beviser utover tvil at Guds vilje for oss er å være fri fra synden!

Matteus 5,48

«Vær da fullkomne, likesom deres himmelske Far er fullkommen.»

Romerne 6,12-14

«La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster. Still heller ikke lemmene deres til rådighet for synden, som våpen for urettferdighet. Men fremstill dere selv for Gud som de som av døde er blitt levende, og by deres lemmer fram som rettferdighetens våpen for Gud. For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden.»

Romerne 8,12-13

«Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved Ånden tar livet av legemets gjerninger, skal dere leve.»

1. Korinter 15,34

«Våkn opp for alvor og synd ikke!»

2. Korinter 2,14

«Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus og ved oss åpenbarer duften av kunnskapen om ham på hvert sted.»

Kolosserne 3,5

«Så død da deres jordiske lemmer: Utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som er avgudsdyrkelse.»

Hebreerne 2,17-18

«Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å sone folkets synder. For ved at han selv har lidd og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.»

Hebreerne 4,15-16

«For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd.  La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.»

1. Peter 2,21-22

«For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor, han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn.»

1. Peter 4,1-2

«Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet, er ferdig med synden, slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tiden dere ennå skal være i kjødet.»

2. Peter 1,10

«Vær derfor desto mer ivrige, brødre, etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast! For når dere gjør dette, skal dere aldri noen gang snuble.»

.1 Johannes 3,3

«Og hver den som har dette håpet til ham, renser seg selv, likesom han er ren.»

1. Johannes 3,6-7

«Hver den som blir i ham, synder ikke. Hver den som synder, har ikke sett ham eller kjent ham. Mine barn, la ikke noen forføre dere! Den som gjør rettferdighet, er rettferdig, likesom Han er rettferdig.»

Åpenbaringen 3,21

«Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, likesom jeg òg har seiret og har satt meg med min Far på hans trone.»

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.