15 oppløftende bibelvers for ungdommer

15 oppløftende bibelvers for ungdommer

Hvis du tror på disse ordene, og er lydige mot dem, vil du oppleve fantastiske ting!

3 min. ·

Det er stort å være en ung kristen i dag. Midt i en mørk og ond verden kan du skinne som et lys! Men som ungdom opplever vi fristelse – vi opplever alle at vi blir dratt av lystene våre. Heldigvis har vi alt vi trenger for å seire i hver eneste fristelse! Bibelen er full av håpefulle, oppmuntrende, styrkende vers for ungdom, og vi har samlet noen av dem her som en påminnelse om mulighetene som er åpne for oss. Hvis du tror på disse ordene og er lydige mot dem, vil du oppleve fantastiske ting!

«Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys …» 1. Peter 2,9.

Herren er med deg!

«Vær frimodige og sterke! Frykt ikke og vær ikke redd for dem! For Herren din Gud går selv med deg, han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.» 5. Mosebok 31,6.

«For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jeremia 29,11.

«Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den.» 1. Korinter 10, 13.

«Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Filipperne 4,13.

«Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.» Filipperne 4,6-7.

«Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler. Men de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette.» Jesaja 40,29-31.

«For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte.» 2. Krønikebok 16,9.

Gi deg helt!

«La ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet!» 1. Timoteus 4,12.

«Han sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.» Matteus 22,37.

«Fly fra ungdommens lyster! Og jag etter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte!» 2. Timoteus 2,22.

«Våk! Stå faste i troen! Vær mandige! Vær sterke!» 1. Korinter 16,13.

«Jeg har skrevet til dere unge, fordi dere er sterke, og Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde.» 1. Johannes 2,14.  

Bruk ordet!

«Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord. Jeg søker deg av hele mitt hjerte, la meg ikke fare vill fra dine bud! I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord for at jeg ikke skal synde mot deg.» Salme 119,9-11. "

«Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.» Salme 119,105.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.