16 grunner til at du aldri trenger å miste motet i vanskelige tider

16 grunner til at du aldri trenger å miste motet i vanskelige tider

Denne samlingen av bibelvers vil gi deg oppmuntrende ord for når du går gjennom prøver.

5 min. ·

Akt det for bare glede i vanskelige tider!

I Jakob 1,2-4 står det, «Mine brødre, akt det for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvd, virker det tålmodighet. Men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke komme til kort i noe.»

Hvordan kan vi akte det for bare glede i vanskelige tider? Hvordan er det mulig å forbli i troen når vi opplever at prøvelsene er vanskelige å bære? Det er disse oppmuntrende løftene som bare finnes i Guds ord, som gir oss mot og styrker vår tro. Hvis vi virkelig tror på disse bibelversene, vil vi alltid ha styrke i vanskelige tider, og vårt håp vil aldri svikte.

 1. «Vær frimodige og sterke! Frykt ikke og vær ikke redd for dem! For Herren din Gud går selv med deg, han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.» 5. Mosebok 31,6.
 2. «Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» Filipperne 1,6.
 3. «… Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!» Matteus 28,20.
 4. «Men all nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere.» 1. Peter 5,10.
 5. «Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den.» 1. Korinter 10,13.
 6. «Simon, Simon! Se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som hvete. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre.» Lukas 22,31-32.
 1. «Da vi nå har så stor en yppersteprest, som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen! For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.» Hebreerne 4,14-16.
 2. «Velt din vei over på Herren og stol på ham! Han skal gjøre det.» Salme 37,5.
 3. «Se, jeg er Herren, alt kjøds Gud. Skulle noen ting være for vanskelig for meg?» Jeremias 32,27.
 4. «Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!» Johannes 14,26-27.
 5. «Kast på Herren det som som er lagt på deg, han skal holde deg oppe. Han skal aldri i evighet la den rettferdige rokkes.» Salme 55,23.
 6. «Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet overmåte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot.» Salme 46,2-4.
 7. «For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft!» Efeserne 6,10.
 8. «Herren er min klippe og min festning, min frelser. Min Gud er min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg.» Salme 18,3.

Guds ord gir mot

Guds ord er som balsam til et hjerte som kjemper i en prøve. Å lese Guds ord og tro at disse løftene er for deg, at Gud har en personlig kjærlighet for deg, og har en personlig interesse i å se det gå bra for deg og å få deg gjennom alle de vanskelige tider, hver situasjon, gir den største mulige trøst.

Disse bibelvers er som en livredder å klamre seg fast til i en stormfull sjø, og holder deg flytende. De er som et fyrtårn i det fjerne, og viser deg at sikkerhet og frelse er nær. Guds nåde er nok for hver enkelt av oss, slik at ingen storm kan ødelegge oss. Vi er trygge i hans hender, og vi kan komme gjennom enhver storm, alle våre prøver, med troen styrket, heller enn det motsatte. Som Peter skriver:

 1. «Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull – som jo lutres ved ild – skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse.» 1.  Peter 1,6-7.

Vi kan løfte våre øyne over situasjonen og de vanskelige tider og se oppover. Vårt håp er evig.

 1. «For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig.»  2. Korinter 4,17-18.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.