17 fantastiske sitater for å hjelpe oss å leve et gudfryktig liv

17 fantastiske sitater for å hjelpe oss å leve et gudfryktig liv

Noen inspirerende formaninger fra BCC stevner.

4 min. ·

Paulus skriver at vi ikke må unnlate å komme sammen, men at vi skal formane hverandre og oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. (Hebreerne 10, 24-25) Våre stevner og samlinger er rike på Guds ord og oppmuntring til å leve et gudfryktig liv. Her er noen perler fra vår- og ungdomsstevnene som nylig ble arrangert på Victory Conference Center i USA.

1. Trengsler

«Slutt å ønske at prøvelsene forsvinner, men gå inn i dem med glede! Gled dere i trengsler! De er ikke bare tilfeldige hendelser. Det er Gud som virker i oss!»

2. Jesus gav alltid sitt liv

«Når nølte Jesus bare litt før han fortsatte i kjærlighet? Det er ikke skrevet noe sted. Han var nidkjær til det ytterste grad! Aldri gjorde han annet enn å gi sitt liv, gi sitt liv, gi sitt liv!»

3. Etterfølgere av Gud og Jesus

«‘Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet, likesom også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss …’ Efeserne 5,1-2. For et utrolig vers: Å være Guds etterfølger! Når sluttet Jesus noen gang å handle i kjærlighet? Når ble han noen gang fornærmet? Nå er det vår tur. Vi må etterfølge Gud og Jesus!»

4. Frihetens lov

«Gud sendte sin Sønn etter sin egen frie vilje, og Jesus kom til jorden etter samme frihetens lov. Nå handler vi også etter denne loven: Vi kan velge å gjøre Guds vilje.»

5. Ingen hykleri

«Jeg må stå til regnskap for ham, og alt ligger nakent og bart for ham, så hvorfor skulle jeg late som om jeg er noe jeg ikke er?»

6. Bygg på fjellet, så forblir det stående

«Jesus befaler oss å bygge på fjellet, og når stormene og regnet kommer har han lovet at det skal forbli stående.»

7. Ikke søke menneskes vitnesbyrd

«Er det ikke nok for meg å være Gud til behag?  Hvorfor skulle jeg trenge et godt vitnesbyrd av de andre? Tjen heller Gud i ydmykhet, dag etter dag, i det skjulte der ingen ser.»

8. Vantro er stolthet

«Hvis du ikke tror på sannheten som du sitter og lytter til her uke etter uke, så vil Gud stå deg imot. Men hold deg nær til Gud og han skal holde seg nær til deg. Det er ydmykhet.»

9. Rop til Gud om nidkjærhet

«Satan prøver alt han kan for å ta fra meg alt jeg har, og hvis jeg vet dette kan jeg våkne hver morgen med dette ropet i mitt hjerte: Kjære Gud bevar meg og gi meg din nidkjærhet slik at jeg kan seire!»

10. Utroskap vil koste deg dyrt

«Du kan tenke at det koster mye å være kristen, men det koster utrolig mye mer ikke å være kristen! Og verken du eller jeg vil nok betale den prisen.»

11. Vær en ordets gjører

«Tror du at du kanskje en gang over tid automatisk blir forvandlet? Nei, det fungerer ikke slik! Enten gjør du det eller så gjør du det ikke! Gud har åpnet en vei og fra hans side er den åpen. Det er opp til deg og det er opp til meg å gå på denne veien.»

12. Ligne Jesus!

«Med mindre jeg ber og jeg kjemper som Jesus gjorde, kommer jeg ikke til seier!»

13. Vær klok i din kamp

«Vi skal ut i slagmarken og Gud skal vise oss fiendene, synden i oss, slik at vi har mulighet til å drepe dem. Vi må være på offensiven hele livet!»

14. Fremgang kommer ved å gjøre Ordet

«Hvis det ikke er kontinuerlig fremgang i livet mitt, er det fordi arbeidet ikke blir utført.»

15. Ingen behøver å synde

«De som faller i synd gjør det ikke ved en tilfeldighet. Det ville være helt urettferdig av Gud. De faller fordi Guds rustning har falt bort.»

16. Stå fast i kampen!

«De onde dager kommer for oss alle, der vi bombarderes fra alle kanter, men vær en ungdom som lever i Ånden og blir stående på den onde dag med flagget hevet høyt. Når alt er mot deg, når din fornuft går mot deg, og Satan selv kommer som en brølende løve, da må du gripe fatt i det du må gripe fatt i for å få seier! Slike mennesker er nyttige kar i Guds rike.»

17. Åndelig krigføring

«Selv konger og presidenter og verdensledere faller for åndene som styrer denne jorden, men det er mulig å være en ungdom som står i kampen og seirer over disse åndene!»

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.