24 bibelvers for å styrke deg på skolen

24 bibelvers for å styrke deg på skolen

Vi møter alle utfordringer på skolen. Her er noen bibelvers for skoleelever!

7 min. ·

Oppmuntrende bibelvers for deg på skolen

Er du klar for å møte hverdagen på skolen?

Vi har vel alle litt ulike følelser når det gjelder skolen: noen elsker det, noen sliter litt mer, noen av oss liker rutinen og kravene, noen av oss gruer oss hver dag. Men uansett hva vi synes, vet vi med sikkerhet at det vil bringe utfordringer. Som disipler vet vi at vi vil møte fristelser på skolen. Men det er ingenting som vi trenger å frykte – med de rette våpnene i hendene, kan enhver fristelse bli til en seier! Med det i tankene har vi samlet noen bibelvers for deg på skolen, som omhandler noen vanlige områder som elever møter i hverdagen. Vi håper at de oppmuntrer og styrker alle for de situasjonene vi vet vil komme i hverdagen på skolen. Måtte disse våpnene alltid føre oss til seier i Kristus!

«Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus og ved oss åpenbarer duften av kunnskapen om ham på hvert sted.» 2. Korinter 2,14.

Menneskefrykt

Menneskefrykt er i grunn bekymring for hva folk synes om deg. Vår kristne tro betyr at vi noen ganger må gå i stikk motsatt retning av det som skjer rundt oss. Dårlig snakk. Usømmelighet. Toleranse for ting som er i strid med Guds ord. Forfengelighet. Arroganse. Disse tingene kan være vanlig for andre, og det kan være veldig vanskelig for oss å ta et standpunkt mot dem, selv om det bare er å gå bort. At folk ser ned på oss eller ikke akter oss så høyt kan være vanskelig å svelge. Disse bibelversene vil gi deg kraften til å gjøre det som er riktig hver gang når du er på skolen, uansett hva folk synes!

«Til Gud setter jeg min lit, jeg frykter ikke. Hva skulle et menneske kunne gjøre meg?» Salme 56,12.

«Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore.» Josva 1,9.

«Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker – eller av Gud? Eller søker jeg å gjøre mennesker til lags? Dersom jeg ennå søkte å være mennesker til lags, da var jeg ikke Kristi tjener.» Galaterne 1,10.

«Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker.» Kolosserne 3,23.

«Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.» Jesaja 41,10.

«For Gud ga oss ikke feighets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.» 2. Timoteus 1,7.

«Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.» 1. Samuel 16,7.

Stress/Bekymring

Som student er det mye som kan bidra til stress og angst. Å få gode karakterer, tidsstyring, lekser, økonomi, planer for fremtiden, fritidsaktiviteter osv. Det er mange ting som kan kreve sitt. Men det er godt å vite at vi har en klippe å stå på selv når det gjelder disse praktiske sakene. Her er noen bibelvers for å styrke deg når du er på skolen:

«Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus.» Filipperne 4,19.

«Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.  Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.» Filipperne 4,6-7.

«Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» 1. Peter 5,7.

«Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!» Matteus 6,33.

«Når du viker av til høyre eller til venstre, skal dine ører høre et ord lyde bak deg: Dette er veien, gå på den!» Jesaja 30.21.

Det er rettferdig å bry seg om viktige ting som skole eller jobb, men du må være på vakt at disse tingene ikke stjeler din fred eller glede.

Gruppepress

Mange elever opplever gruppepress. Disse sterke innflytelsene som presser oss til å gjøre ting som overtrer Åndens lover og strider mot vår samvittighet og overbevisning. For å kunne kjempe på riktig måte og ta et standpunkt for rettferdighet, må vi virkelig kunne se og forstå hvor viktig det er å stå foran Guds ansikt med en ren samvittighet, selv om det kan bety vanære. Du må ha tatt en fast og bevisst beslutning om å være villig til å bære det for Jesu skyld. Du vil sannsynligvis oppleve gruppepress når du er på skolen, men disse bibelversene kan hjelpe deg å stå opp for det som du vet er riktig:

«Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.» Romerne 12,2. "

«Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.» 5. Mosebok 6,5.

«Far ikke vill! Slett selskap forderver gode seder.» 1. Korinter 15,33.

«For det er bedre, om så er Guds vilje, å lide når en gjør godt, enn når en gjør ondt.» 1. Peter 3,17.

«La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet.» Kolosserne 3,2-4.

Å være trofast for å holde seg ren fra verdens ånd:

Paulus skrev til sin unge medarbeider Timoteus: «Fly fra ungdommens lyster!» 2. Timoteus 2,22. Men når du er der ute i den store verden, og det er alt mulig som skjer rundt deg, og ting som bombarderer deg fra alle kanter, kan denne enkle formaningen virke overveldende og kanskje umulig å følge opp. Men hvis vi binder disse Guds ord til våre hjerter og sinn, vil vi ha våpen som garanterer at vi kan fly og overvinne de urene ånder i verden. Da kan vi stå seirende i renhet midt i denne onde verden!

«Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.» Johannes 17,15.

«Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Filipperne 4,13.

«Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den.» 1. Korinter 10,13.

«For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft!» Efeserne 6,10.

«For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte.» 2. Krønikebok 16, 9.

«Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde.» 2. Tessaloniker 3,3.

Vi ønsker alle som er på skolen lykke til og håper at disse bibelversene vil være en hjelp og oppmuntring for deg! Måtte Gud bevare deg og styrke deg og velsigne deg i alt du gjør. Ha ham på førsteplass i ditt liv, og så er du sikker på å lykkes!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.