25 bibelvers for kristne som lider av ensomhet

25 bibelvers for kristne som lider av ensomhet

Du er ikke alene i å føle deg ensom, men det er hjelp i Guds ord for dem som stoler på ham.

7 min. ·

Dette er ikke en artikkel for «kristne singler». Du kan føle deg ensom under alle omstendigheter, uansett alder, selv når du er omgitt av mennesker, selv når du er i et forhold, eller når du har mange venner og bekjente. Ensomhet er når sjelen føler seg isolert fra meningsfulle menneskelige forbindelser, føler seg misforstått, at man ikke passer inn, osv.

Bibelen sier ikke noe direkte om ensomhet. Dette betyr imidlertid ikke at vi ikke kan bruke Skriften for å hjelpe oss med å håndtere disse følelsene. Her har vi delt dette opp i forskjellige effektive måter å gjøre det på.

1.      Få et syn for det himmelske

Ikke fyll din ensomhet med tomme og meningsløse ting som leker med din sjel og intensiverer isolasjonen din. Selv ting som ikke nødvendigvis er onde kan skade deg med reaksjonene de fremkaller i deg.

Søk etter himmelsk oppfyllelse, i stedet for å se etter tilfredsstillelse i jordiske ting.

Se etter belønningen – selv om du fortsetter å «føle» deg ensom, vet du at tiden din på jorden er midlertidig, at Gud vil hjelpe deg, og til slutt kommer du alltid til å være hos Frelseren din og ha fellesskap med ham og de hellige.

2. Korinter 4,17

«For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål.»

Salme 17,15

«Jeg skal i rettferdighet få se ditt åsyn. Når jeg våkner, skal jeg mettes ved synet av din skikkelse.»

Kolosserne 3,1-4

«Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet.»

2.      Stol på Gud og søk en meningsfylt forbindelse med ham

Gud er trofast, og uansett hvordan du føler deg, uansett om alle forlater deg, uansett hvor alene du er, så er han der. Han elsker deg mer enn du noensinne kunne vite eller forstå. Det kan virke som en kristen klisjé men det er helt sant at ditt forhold til Gud kan oppfylle alt du trenger. Søk ham, og du vil personlig oppleve hans kjærlighet for deg.

Jesaja 49,16

«Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, dine murer står alltid for meg.»

Salme 139,7-10

«Hvor skal jeg gå fra din Ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Farer jeg opp til himmelen, så er du der. Og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der. Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast.»

Salme 16,11

«Du vil kunngjøre meg livets vei. Fylde av glede er det for ditt åsyn, livsalighet ved din høyre hånd i evighet.»

Jesaja 58,11

«Herren skal lede deg hele tiden. Han skal mette deg midt i ødemarken, og dine ben skal han styrke. Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevell der vannet aldri svikter.»

Matteus 6,33

«Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!»

Filipperne 4,19

«Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus.»

Jakob 4,8

«Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere.»

Josva 1,5-6

«Likesom jeg var med Moses, vil jeg være med deg. Jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate deg. Vær frimodig og sterk!»

Salme 121,7-8

«Herren skal bevare deg fra alt ondt, han skal bevare din sjel.
Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid.»

Jesaja 41,10

«Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.»

Jesaja 43,1-2

«Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Når du går gjennom vann, er jeg med deg, og gjennom elver, skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg.»

Matteus 11,28

«Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!»

1. Korinter 10,13

«Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den.»

3.      Arbeid for å få meningsfulle forbindelser i stedet for å vente på at de kommer til deg

Det kan være lett å «nyte» offerrollen, å tro at ingen har det så vanskelig som jeg, å tro på grunnene som Satan fôrer oss med for å få oss til å tro at det er sant, og faktisk å hengi seg til selvmedlidenhet. Når fristelsen til å sitte alene og velte deg i følelsene dine kommer, må du seire over den og gå ut og gjøre noe med og/eller for andre. Dette bygger kjærlighet, enhet og fellesskap.

Galaterne 6,2

«Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov.»

Johannes 15,13

«Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for vennene sine.»

Filipperne 2,3-4

«Gjør ikke noe av ærgjerrighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre i ydmykhet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye.»

1. Johannes 1,7

«Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.»

4.      Kristi legeme

Kristi legeme er den beste motgiften mot ensomhet. Alle de som følger Kristus og er blitt døpt med én Ånd er Kristi legeme. I legemet blir vi til ett til tross for våre ulikheter; vi har samfunn i Ånden, selv når vi er alene. Vi har ett sinn, én ånd, én hensikt og ett mål. Hvis du hengir deg til å bygge Kristi legeme gjennom personlig trofasthet, vil Gud sørge for at du finner din plass og din tjeneste innenfor legemet.

Romerne 12,5

«Slik er vi også ett legeme i Kristus, enda vi er mange. Men hver for oss er vi hverandres lemmer.»

1. Korinter 12,12

«For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus.»

1. Korinter 12,26

«Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med.»

Efeserne 2,19-22

«Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere, sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig i Ånden.»

Efeserne 4,11-13

«Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde …»

Med Gud ved min side og hans Ånd som leder meg kan jeg navigere i ensomhetens farvann og komme inn i hvilen og freden som kommer av å gi opp alle forsøk på å tilfredsstille mine menneskelige ønsker, og overgi meg helt til Gud.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.