26 bibelvers som hjelper deg å bekjempe bekymring og stress

26 bibelvers som hjelper deg å bekjempe bekymring og stress

Det kan være mange grunner til bekymring, men sannheten er at den største makt i universet er på din side!

7 min. ·

Leter du etter bibelvers om bekymring, angst eller stress for å hjelpe deg med å takle dette i livet ditt?

Innledningsvis vil vi si at vi er klar over at en angstlidelse er annerledes enn bekymring i hverdagen og bør behandles som sådan. Vi later ikke til å være terapeuter eller leger, og anbefaler at alle som arbeider med en angstlidelse søker profesjonell hjelp.

Imidlertid kan vi også ha en tilbøyelighet til stress og bekymring og å være rastløs og redd. Har du noen gang opplevd den gnagende følelsen i magen? Den stygge følelsen av å se en dyster situasjon foran deg og ikke kunne vite hvordan det kommer til å utvikle seg? Kanskje den hjelpeløsheten som ofte følger med?

Den største kraften i universet

Sannheten er at du har den største kraften i universet på din side. Du har den allmektige Gud, skaperen av jordens ender som holder deg i sin hule hånd! Sannheten er at når du tror det, er det aldri noe å bekymre deg for. Han vil støtte deg og føre til at alt som skjer med deg samvirker til det beste for deg. Disse bibelversene viser det:

 1. «Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd.» Salme 121,5.
 2. «Herren er med meg, jeg frykter ikke.» Salme 118,6.
 3. «Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.» Salme 23,4.
 4. «Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore.» Josva 1,9.
 5. «Selges ikke to spurver for en skilling? Men uten deres Far faller ikke én av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hodet, er talt alle sammen. Frykt derfor ikke! Dere er mer verd enn mange spurver.» Matteus 10,29-31.
 6. «Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud! Hvor veldig er summen av dem!» Salme 139,16-17.

Dette kan være vanskelig å tro på, siden vi ikke ser Gud og hans styrke som noe fysisk og håndpåtakelig. Men:

 1. «Tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.» Hebreerne 11,1.

Sett din lit til Herren

Han har omsorg for deg. Han elsker deg. Og han vil det aller beste for deg. Å tro på det er et våpen mot bekymringen.

 1. «Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde?» Matteus 6,27.

Sett altså din lit til Herren og vær sikker i din tro på at han alltid er med deg og at han aldri tillater noe å skje med deg som du ikke kan bære. Og at alt det som skjer med deg, det tillater han slik at du kan bli helliggjort ved det.

 1. «Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull – som jo lutres ved ild – skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse.»  Peter 1,7.
 2. «Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den.» Korinter 10,13.
 3. «Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand!» Salomos Ordspråk 3,5.
 4. «Men Jesus så på dem og sa til dem: For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig Matteus 19,26.

Det må kamp til for å komme til hvile

Det kan være så mange grunner til å bli fristet til å være bekymret og stresset. Penger, familie, skole, politiske situasjoner, forhold, sykdom, det «ukjente», og antagelig mange andre ting som du har opplevd men som vi ikke har oppført her. Og noen situasjoner kan absolutt være veldig dystre, fra et menneskelig perspektiv. Men uansett hvor håpløs situasjonen ser ut til å være, hvis du setter din lit til Herren og lar dine bønneemner komme fram for ham – dette er veldig viktig; rop til ham, åpne  hjertet til ham, overlat dine bekymringer til ham – da kan du hvile. Selv om du må kjempe for det.

 1. «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. For øvrig, brødre: Alt som er sant, alt som er ære verd, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verd å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verd – gi akt på det!» Filipperne 4,6-8.
 2. «Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Men han som gransker hjertene, vet hva Ånden trakter etter. For det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige. For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt.» Romerne 8,26-28.
 3. «Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» Peter 5,7.
 4. «Men de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette.» Jesaja 40,31.
 5. «For alt slikt søker hedningene etter. Men deres* himmelske Far vet at dere trenger alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!» Matteus 6,32-33.
 6. «Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit.» Jesaja 26,
 7. «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.» Matteus 11,28-30.

Løfter fra Herren

Alle disse bibelversene kan være våpen for å bekjempe bekymring og stress når du blir fristet. Stå fast på disse løftene fra Herren, og ingen situasjoner vil makte å føre deg ut av hvile, uansett hvor mye du blir fristet. Selv om situasjonen i seg selv tar lang tid, og selv om sluttresultatet ikke er det du hadde håpet på.

 1. «For Gud ga oss ikke feighets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.» Timoteus 1,7.
 2. «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.” Jeremias 29,11.
 3. « Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle ham og finne ham – enda han ikke er langt borte fra en eneste av oss.» Apostlenes gjerninger 17,27.
 4. «La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har. For han har sagt: Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.» Hebreerne 13,5.
 5. «Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, dine murer står alltid for meg.» Jesaja 49,16.
 6. «De som setter sin lit til Herren, er som Sions berg, som ikke rokkes, men står for evig.» Salme 125,1.
 7. «Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus.» Filipperne 4,19.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.