29 bibelvers for å styrke deg til å motstå fristelse

29 bibelvers for å styrke deg til å motstå fristelse

Disse bibelversene gir deg verktøyet du trenger til å seire over enhver fristelse. Fristelse må aldri føde synd!

6 min. ·

Fristelse er en del av livet. Vi blir fristet til å synde inntil vi ikke lenger har et syndelegeme. Men i virkeligheten er enhver fristelse en mulighet til å få seier over synden! Med Guds ord som vårt våpen kan vi alltid motstå fristelse!

Her er et utvalg av bibelvers om fristelse som viser oss hvordan vi skal seire, og løftene vi mottar som et resultat av å seire over fristelsen!

Tro at Gud har en utgang for deg. Fristelse blir ikke synd før du er enig med den, og derfor blir motstand mot synden også utgangen på den. Motstå fristelse og bli en seierherre!

«Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst. Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død.» Jakob 1,14-15.

«Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den.» 1. Korinter 10,13.

Bruk kraften i Den Hellige Ånd. Det er styrken du trenger til å motstå fristelse helt inntil enden:

«Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil.» Galaterne 5,16-17.

«For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker …» 2. Korinter 10,4.

Få Guds ord i ditt hjerte før du fristes, slik at du har det når du trenger det:

«I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord for at jeg ikke skal synde mot deg.» Salme 119,11.

«For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft! Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep.» Efeserne 6,10-11.

«Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord.» Salme 119,9.

Husk på din pakt med Gud:

«Hvordan skulle jeg da gjøre denne store ondskapen og synde mot Gud?» 1. Mosebok 39,9.

«En pakt hadde jeg gjort med mine øyne, at jeg ikke skulle se på en jomfru.» Job 31,1.

Elsk Jesus høyere enn dine lyster:

«Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud.» Johannes 14,15.

«Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus …” Filipperne 3,8.

Elsk rettferdighet:

«Men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette! Og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet.» 1. Timoteus 6,11.

«Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.» Matteus 5,6.

Se synden som du blir fristet til som noe verdiløs, stygg og uutholdelig syndig:

«På grunn av disse tingene kommer Guds vrede over vantroens barn.» Kolosserne 3,6.

«Dere som elsker Herren, hat det onde! Han bevarer sine frommes sjeler, han frir dem ut av de ugudeliges hånd.» Salme 97,10.

Stå Satan imot. Jesus viser oss nøyaktig hvordan vi kan gjøre det: Ved å bruke Guds ord:

«Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere.» Jakob 4,7..

«Da sa Jesus til ham: Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Matteus 4,10.

Hold deg nær Jesus:

«… For ved at han selv har lidd og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.» Hebreerne 2,14-18.

«Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Filipperne 4,13.

Husk at det er Kristus som bor I deg, og at du allerede er død for synden! Synden skal ikke herske over deg:

«Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster.» Romerne 6,11-12.

«Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg.» Galaterne 2,19-20.

«Mine barn! Dere er av Gud, og har seiret over dem.» 1. Johannes 4,4.

Be! Gå til nådens trone for å få hjelp (kraft til å seire) i rette tid – når du blir fristet:

«For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden.» Romerne 6,14.

«La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.» Hebreerne 4,16.

Følg Jesu eksempel:

«Han har i sitt kjøds dager, med sterkt skrik og tårer, båret fram bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt.» Hebreerne 5,7.

Vet at kampen allerede er vunnet, hvis du bare holder u tog står fristelsen imot inntil enden:

«Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» Filipperne 1,6.

«Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som er lovt dem som elsker ham.» Jakob 1,12.

Husk at når du seirer fører det til et dypere fellesskap med andre troende. Vi kjemper for hverandre, slik at Kristi legeme kan bygges:  

«Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen! For dere vet jo at brødrene deres rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelsene.» 1. Peter 5,8-9.

«Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden.» Hebreerne 11,25.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.