29 oppsiktsvekkende bibelvers om rettferdighet

29 oppsiktsvekkende bibelvers om rettferdighet

Hva sier egentlig Bibelen om rettferdighet?

6 min. ·

Ordet «rettferdig» er skrevet over 500 ganger i Bibelen, så vi kan se at det er en svært viktig sak. Her har vi samlet bare 29 bibelvers om rettferdighet, for å gi et glimt av Guds tanker om temaet.

Rettferdighet er noe Gud ønsker fra oss

Disse bibelversene er et bevis på at vi aktivt skal søke rettferdighet i våre liv!

«Han har sagt deg, menneske, hva som er godt. Og hva krever Herren av deg uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud?» Mika 6,8.

«Å gjøre rett og skjell er mer verd for Herren enn offer.» Salomos Ordspråk 21,3.

«Den som da bryter et eneste av disse minste budene, og lærer menneskene dette, han skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. For jeg sier dere: Hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himlenes rike.» Matteus 5,19-20.

«Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet.» 2. Timoteus 3,16.

«Så sier Herren, din gjenløser, Israels Hellige: Jeg er Herren din Gud, som lærer deg å gjøre det som er deg til gagn, som fører deg på den veien du skal gå. Å, bare du ville akte på mine bud! Da skulle din fred bli som floden, og din rettferdighet som havets bølger.» Jesaja 48,17-18.

Rettferdighet er noe vi må praktisere

Bibelvers som viser at rettferdighet er en handling som ved tro bør komme frem i våre daglige liv.

«Når dere vet at han er rettferdig, så skjønner dere også at hver den som gjør rettferdighet, er født av ham.» 1. Johannes 2,29.

«Fly fra ungdommens lyster! Og jag etter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte!» 2. Timoteus 2,22.

«La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren! For Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. For det fine linet er de helliges rettferdige gjerninger Åpenbaringen 19,7-8

«Still heller ikke lemmene deres til rådighet for synden, som våpen for urettferdighet. Men fremstill dere selv for Gud som de som av døde er blitt levende, og by deres lemmer fram som rettferdighetens våpen for Gud.» Romerne 6,13.

«Og når dere nå er frigjort fra synden, er dere blitt tjenere for rettferdigheten.» Romerne 6,18.

«På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes. Hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror.» 1. Johannes 3,10.

«Peter begynte da å tale, og han sa: Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk, men blant hvert folk tar han imot dem som frykter ham og gjør rettferdighet.» Apostlenes gjerninger 10,34-35.

«Våkn opp for alvor og synd ikke! For noen har ikke kjennskap til Gud. Til skam for dere sier jeg det.» 1. Korinter 15,34.

«Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lystene, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er …» Titus 2,12.

Rettferdighet er noe vi kan vokse i

Jo mer vi praktiserer rettferdighet og jager etter den, desto større blir vår rettferdighet, som disse bibelversene viser:

«Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.» Matteus 5,6.

«De rettferdiges sti er som et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høylys dag.» Salomos Ordspråk 4,18.

«Vet dere ikke, at når dere byr dere fram for å lyde noen som tjenere, så er dere dermed tjenere under den som dere lyder. Dere blir enten tjenere under synden til død, eller under lydigheten til rettferdighet.» Romerne 6,16.

«Og han som gir såmannen såkorn og brød å ete, han skal også gi dere såkorn og la det mangedoble seg, og gi vekst til fruktene av deres rettferdighet.» 2. Korinter 9,10.

Resultatene av rettferdighet

Og disse bibelversene viser det enorme utfallet vi opplever når vi jager etter rettferdighet. Fordeler for nå og evigheten!

«Velsignelser kommer over den rettferdiges hode … Den rettferdiges minne lever i velsignelse … Den rettferdiges munn er en livsens kilde … Men den rettferdige har en evig grunnvoll.» Salomos Ordspråk 10, 6-7.11.25.

«Vær derfor ikke bekymret og si: Hva skal vi ete? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene etter. Men deres himmelske Far vet at dere trenger alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!» Matteus 6,31-33.

«Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike. Den som har ører, han høre!» Matteus 13,43.

«Rettferdighetens verk skal være fred. Og rettferdighetens frukt skal være ro og trygghet til evig tid.» Jesaja 32,17.

«Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.» Matteus 25,46.

«Du elsket rettferd og hatet lovløshet. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre.» Hebreerne 1,9.

«Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dagen – ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme.» 2. Timoteus 4,7-8.

Andre bibelvers om rettferdighet

Til slutt noen flere bibelvers for å inspirere oss alle til å velge å jage etter og praktisere rettferdighet daglig!

«Din trone, Gud, står i all evighet, og rettferds stav er ditt rikes kongestav.» Hebreerne 1,8.

«… og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen.» Filipperne 3,9.

«Guds rike består jo ikke i mat og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i Den Hellige Ånd.» Romerne 14,17.

«For alt som blir åpenbart, er lys. Derfor sier Skriften: Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.» Efeserne 5,14.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.