30 bibelvers som djevelen vil at du ikke skal vite om

30 bibelvers som djevelen vil at du ikke skal vite om

Her er et våpenlager av bibelvers mot Satan hver gang han prøver å komme med sine løgner og bedrag.

9 min. ·

Vi utfordret våre følgere på Facebook: «Nevn et bibelvers som djevelen ikke vil at du skal vite om.»

Responsen var ganske overveldende! Vi er kjent med Satans lureri, og vet at det er ved Guds ord at vi kan beseire ham hver gang. Guds ord er et sant skattekammer av rustning, kraft og styrke. Vi er virkelig ikke overlatt til oss selv for å seire over «djevelens listige angrep», men Gud har utrustet oss med sin fulle rustning. Djevelen kan ikke stå imot Guds ord.

Spørsmålet er egentlig litt «feil» - vi vet jo at Satan aller helst vil at vi ser helt bort fra Guds ord. Det finnes ikke et bibelvers som han synes det er greit at vi vet om. Men det er uansett en god øvelse å tenke på det, og tenke på vers som har vært et spesielt våpen for oss.

Her er bare en håndfull av bibelversene som ble delt på Facebook.

Følger du oss på Facebook? Se siden vår her! (På engelsk.)

Djevelen vil ikke at vi skal vite sannheten om ham

«Stå djevelen imot, så skal han fly fra dere.» Jakob 4,7.

«Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under deres føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere!» Romerne 16,20.

«Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.» Johannes 10,10.

«Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham. Og jeg hørte en høy røst i himmelen si: Fra nå av tilhører frelsen og kraften og riket vår Gud, og makten hans Salvede. For våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt. De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ordet de vitnet. Og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden.» Åpenbaringen 12,9-11.

«Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen! For dere vet jo at brødrene deres rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelsene.» 1. Peter 5,8-9.

«Mine barn! Dere er av Gud, og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden.» 1. Johannes 4,4.

«Den som gjør synd, er av djevelen. For djevelen synder fra begynnelsen. Til dette ble Guds Sønn åpenbart, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger.» 1. Johannes 3,8.

Satan vil ikke at vi skal vite at vi ikke har noe å frykte

«Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.» Jesaja 41,10.

«Se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade dere.» Lukas 10,19.

«For Gud ga oss ikke feighets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.» 2. Timoteus 1,7.

Han vil ikke at vi skal vite om kraften vi har tilgang til

«Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss?» Romerne 8,31.

«Men han sa til meg: Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk!» 2. Korinter 12,9-10.

«Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Filipperne 4,13.

«Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den.» 1. Korinter 10,13.

Djevelen vil ikke at vi skal kjenne til løftene vi har i Kristus

«For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Johannes 3,16.

«Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse.» Kolosserne 1,13-14.

«Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet,  for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.» Romerne 8,1-4.

«Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg.» Galaterne 2,19-20.

«For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.» Romerne 10,9-10.

«Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» Romerne 5,8.

«Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss.» Salme 103, 12.

Les mer her: Guds vidunderlige løfte for oss 

Satan vil ikke at vi skal vite at det er betingelser

«Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje.» Matteus 7,21.

«Men vær Ordets gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv.» Jakob 1,22.

«Vi er hans vitner om alt dette, og det er også Den Hellige Ånd, som Gud ga dem som lyder ham Apostlenes gjerninger 5,32.

Han vil ikke at vi skal vite at vi må høste det vi sår

«Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste. Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden.» Galaterne 6,7-8.

«Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død.» Jakob 1,15.

«For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?» Matteus 16,26.

Djevelen vil ikke at vi skal vite hva fremtiden er

«Gled dere ikke over meg, mine fiender! Når jeg er falt, står jeg opp igjen. Om jeg sitter i mørket, er Herren lys for meg.» Mika 7,8.

«Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» Filipperne 1,6.

«For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jeremia 29.11.

Bevæpnet for å overvinne! Guds ord gir oss alle våpnene vi trenger for å motstå Satan og tilintetgjøre hans gjerninger. Ikke rart at djevelen ikke vil at vi skal vite om disse bibelversene! Hvis vi har forpliktet oss til å tjene Gud, vil vi merke at djevelen raser, men vi kan være modige til å slå tilbake, fordi vi har løftet om seier – hver gang! Resultatet er tillit, hvile og fred i vår ånd, Åndens frukt åpenbares i livet vårt, og vi får del i evig liv!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.