4 unektelige sannheter om Jesus

4 unektelige sannheter om Jesus

Her er 4 unektelige sannheter om Jesus som viser hvordan han virkelig er.

6 min. ·

Noen mennesker liker å snekre sammen sin egen «Jesus» ut fra utvalgte vers i Bibelen, og overser resten. Men her er 4 unektelige sannheter om Jesus som viser hvordan han virkelig er.

Paulus skriver om en annen Jesus i 2. Korinter 11, 4. «For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt – da tåler dere det så gjerne.»

Det forkynnes mange ulike Jesus i dag, og det er enda flere kristne som krangler om hvem som har sannheten og om hva som er sannheten, men skal det midt i dette kaoset virkelig være så komplisert for en som virkelig lengter etter å behage Jesus?

Han ble fristet som oss

Bibelen snakker mye om at Jesus ble fristet til synd akkurat som vi. Det er lett å tenke at Jesus hadde et magisk, guddommelig triks som han brukte for å forbli uten synd, men det er ikke det som står skrevet. Jesus opplevde hvordan det er å bli fristet, og likevel syndet han aldri. Det er en del av grunnen til at han er så klar til å tilgi; han vet hvordan det er. Han har gjennomgått det.

Det er denne Jesus som lærte lydighet av det han led (Hebreerne 5,8), og denne Jesus som sier til meg, «Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet.» Matteus 11,29. Det er bare når jeg har en dyp lengsel etter å behage Gud at jeg finner Jesus fra Skriftene.

«For ved at han selv har lidd og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.» Hebreerne 2,18.

«For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd.» Hebreerne 4,15.

Han kom for å befri oss fra synd

Den virkelige sannheten om Jesu oppgave på jorden var at han kom for å frigjøre folk fra deres synder. Det er ikke bare tilgivelse for syndene som de ikke kunne la være å fortsette å gjøre. Han åpnet veien til å vandre helt oppriktig og uten lyte, akkurat som han selv gjorde.

Dette er den Jesus jeg kan følge, som ikke gjorde synd. (1. Peter 2,22) Dette er den Jesus jeg lengter etter å lære av og å følge. Den Jesus som kan hjelpe dem som blir fristet. (Hebreerne 2,18)

«Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Johannes 8,34-36.

«For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor, han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn.» 1. Peter 2,21-22 .

«Men vær, etter Den Hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd.» 1. Peter 1,15.

Han er nidkjær mot synd

Mange liker å tro at Jesus var snill og kjærlig og god, men de glemmer at han også var meget radikal og nidkjær mot synden. De glemmer at Jesus sa «vik bak meg, Satan» til Peter, kalte fariseerne «hvitkalkede graver», og drev selgerne ut av templet med en pisk. Jesus i Bibelen er radikal, og har en dyp lengsel etter å rense verden fra all synd.

Jesus er det perfekte eksempelet på å «elske synderen men hate synden». Fordi hans kjærlighet til oss er så stor, må faktisk hans hat mot all synd og ødeleggelsen den medfører seg nødvendigvis være like stor. Han vet hvor skadelig den er, og hater å se sine kjære brødre og søstre på jorden lide.

Jesu lengsel er også å få oss til å bli like nidkjære og like radikale mot synden. Dette punktet er så alvorlig og så viktig at Jesus til og med forventer at vi bryter alle bånd til alt som skulle holde oss tilbake fra å oppnå den samme nidkjærhet og brennende hat mot synden.

Den Jesus jeg tror på er radikal mot synd og lengter etter å frigjøre meg fra synd, men for å gjøre dette må jeg være villig til å erkjenne sannheten om meg selv, at intet godt bor i mitt kjød, slik at Jesus kan arbeide med en nedbrutt og knust ånd. (Salme 51,19)

«Ild er jeg kommet for å kaste på jorden, og hvor jeg skulle ønske at den alt var tent!» Lukas 12,49.

«Dere må ikke tenke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.» Matteus 10:34.

Han er saktmodig og ydmyk

Jesus var saktmodig og ydmyk og gjorde alt som hans Far ba ham å gjøre. Han vasket disiplenes føtter, han elsket de fattige og elendige, han ofret alt han hadde for å tjene og velsigne andre.

Selve handlingen å forlate himmelens herlighet og bli født som et menneske var den ultimate ydmyke handlingen. (Filipperne 2,7)

«Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler.» Matteus 11,29. Denne mildheten og ydmykheten som Jesus hadde var ikke en svakhet, men snarere en form for styrke. Hvis vi lærer av Jesus å være ydmyk som han var, har vi hvile for våre sjeler ved seier over synden som plager oss.

Dette er den Jesus jeg kjenner. Det er dette livet som Kristus levde som har grepet meg, og som gjorde mitt gamle liv uverdig å leve. Jeg takker Gud for at jeg har funnet skatten i åkeren for hvilken det er verdt å selge alt jeg eier. (Matteus 13,44) Jeg takker Gud for at jeg kjenner Jesus, Menneskesønnen.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.