6 måter å motstå gruppepress på

6 måter å motstå gruppepress på

Hvordan kan jeg slutte å være så lett påvirket til å gjøre det jeg vet er galt?

7 min. ·

Er det mulig å overvinne «menneskefrykt» og motstå gruppepress? Hvordan kan jeg slutte å være så lett påvirket til å gjøre det som jeg vet er galt?

Gruppepress: hvem har vel ikke opplevd det? Det er overalt – på skolen, på jobb, blant venner. Det er den tilsynelatende overveldende konformitetspressen, ofte mot det som jeg vet er riktig. Når jeg gir etter, ender jeg opp med å føle meg tom og maktesløs. Ikke bare det, men jeg tynges også ned med anger og en dårlig samvittighet. Jeg vet at det ikke er livet jeg er kalt til som kristen, men hva kan jeg gjøre? Kan jeg virkelig motstå å bli påvirket av andre mennesker og deres meninger?

Hvorfor påvirkes jeg så lett av andre mennesker? Det er fordi jeg styres av tanker om hva andre synes om meg. Jeg er redd for hva de kan si hvis jeg forteller dem hva jeg egentlig mener, eller hvis jeg ikke er med på det de gjør. Jeg kan miste min status hos dem, og de kan til og med begynne å si ting om meg når jeg ikke er tilstede! Dette kalles for «menneskefrykt»; det er det motsatte av frykt for Gud og å tjene ham, og det er grunnen til at det er vanskelig å motstå gruppepress.

Jeg må erkjenne sannheten om meg selv. Jeg må innrømme at jeg er bundet av hva folk synes om meg. Jeg må innrømme at jeg altfor ofte tar avgjørelser som går mot det jeg vet at Gud vil jeg skal gjøre, på grunn av press og innflytelse fra mine jevnaldrende eller media. Og jeg må ville bli fri fra det! Da kan Gud begynne å hjelpe meg. Han kan også hjelpe meg til jeg kommer dit at jeg kan bli en god innflytelse på menneskene rundt meg!

Det første trinnet i å kunne motstå gruppepress er å bestemme seg for å leve for Gud alene: Å elske ham, og å frykte for å synde mot ham.

Tjene Gud alene

Det kan føles så viktig å bli akseptert av folk, men hva med å bli akseptert og verdsatt av Gud selv? Når mine handlinger er styrt av hva andre synes, mister jeg forbindelsen med Gud og min evne til å tjene ham og høre hans røst. «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.» 5. Mosebok 6,5. Det første trinnet i å kunne motstå gruppepress er å bestemme seg for å leve for Gud alene: Å elske ham og frykte for å synde mot ham. Hvis jeg kjenner at jeg mangler kjærlighet til Gud og ikke har denne hellige frykten for å synde mot ham, kan jeg be til ham som gir «villig og uten bebreidelse», og jeg får det! (Jakob 1,5)

Unngå dårlig selskap

Når jeg erkjenner sannheten om hvor lett jeg påvirkes av gruppepress, bør det være en selvfølge at jeg ikke setter meg selv i situasjoner der jeg lettere fristes. I 1. Korinter 15,33 står det skrevet: «Far ikke vill! Slett selskap forderver gode seder.» Dypt inne vet jeg hvem som påvirker meg på feil måte. «Men de er mine venner», resonnerer jeg med meg selv: «Hvis jeg går imot dem kan de avvise meg!» 

Men hvis jeg fortsetter å tilbringe tid med disse «venner» som presser meg til å gjøre det jeg vet er feil, så kan jeg ikke tjene Gud og være trofast mot ham. «Slett selskap» innebærer også hva jeg ser eller hører på, hvor jeg «surfer», og det jeg leser. Dårlig selskap formørker mitt syn og mål om å være fri fra synd, og kan føre meg inn i unødvendige fristelser. Det er først når jeg skiller meg fra dårlig selskap at jeg kan gjøre fremskritt i mitt kristenliv!

Vær klar

Selv når jeg er forsiktig med hva slags selskap jeg holder, vil jeg fortsatt møte uventet gruppepress. Jeg må være forberedt på forhånd. Jeg trenger å våkne hver morgen med et besluttet sinn til å holde meg ren og adlyde Guds veiledning i mitt hjerte. I Salme 118,6 står det: «Herren er med meg, jeg frykter ikke. Hva skulle et menneske kunne gjøre meg?» Jeg må bevæpne meg med denne tankegangen så jeg er klar i løpet av dagen.

Jeg blir fri til å tenke, handle og tale i henhold til hvordan Gud virker i meg gjennom Den Hellige Ånd.

Vær fast

Det er ingen grunn til å skamme seg over å være en kristen. Hvis jeg har besluttet å tjene Gud med livet mitt, så kan han gi meg frimodighet til å stå for det jeg mener er riktig. I 1. Peter 3,17 står det: «For det er bedre, om så er Guds vilje, å lide når en gjør godt, enn når en gjør ondt.» Det verste som kan skje er at mennesker misliker at jeg gjør det jeg vet er riktig; men det er ingenting i forhold til den indre fred og glede jeg får når jeg har en ren samvittighet for Guds åsyn.

Bli et eksempel

Ved å fortelle de andre hva jeg tror på, og deretter leve i henhold til dette vitnesbyrdet, blir jeg et eksempel. I Matteus 5,14-16 står det: «Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under et kar, men i lysestaken. Da lyser det for alle som er i huset. Slik skal dere la lyset deres skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres Far i himmelen.» I stedet for å lage unnskyldninger, og ganske enkelt å unngå situasjoner, kan jeg velge å være et lys mot mørket som er i verden. Jeg kan bruke fritiden min til å bli kjent med Guds ord, å søke gode påvirkninger av folk som ønsker å holde seg ren på samme måte som jeg vil. På denne måten motstår jeg ikke bare gruppepress, men jeg kan ha en god innflytelse på andre rundt meg!

Stol på Gud

Gud styrker meg når jeg har et hjerte som vil leve for ham. «For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte.» 2. Krønikebok 16,9. Når jeg kun lever for Guds åsyn, da blir Gud selv min alliert. Jo mer fri jeg blir fra mennesker, jo mer våken jeg blir for hva Gud sier til meg personlig. Jeg blir fri til å tenke, handle og tale i henhold til hvordan Gud virker i meg gjennom Den Hellige Ånd. Da blir jeg en hjelp, en velsignelse og et eksempel for de rundt meg, og jeg fylles av en indre glede som kommer bare fra å gjøre det jeg vet er riktig for Guds åsyn.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.