6 utrolig gode grunner til å lese Bibelen

6 utrolig gode grunner til å lese Bibelen

Hvorfor du bør ta opp bibelen din i dag.

6 min. ·

Det er en enorm kraft tilgjengelig for oss i Guds ord. Har du gjort bruk av denne kraften i ditt liv?

Her er 6 grunner til at du bør ta opp bibelen din i dag.

1. Den inneholder Guds vilje for våre liv

«Hva er Guds vilje for livet mitt?» Det er ingen bibelvers som eksplisitt forteller oss hvilken yrke vi bør ha, hvor vi skal bo eller hvem vi skal gifte oss med. Men Bibelens formaninger, retningslinjer, bud og oppmuntringer gir oss likevel veldig konkret og ufeilbarlig innsikt i Guds vilje for oss i alle aspekter av livet.

Paulus skriver at «Hele Skriften er innåndet av Gud …» 2. Timoteus 3,16. I noen oversettelser står det at Skriften er inspirert av Gud.

Har du noen gang tenkt på dette? Bibelen er inspirert av Gud selv! Det er hans ord, som inneholder hans visdom, hans godhet, hans intensjoner, hans dommer, hans hjerte. Har du vært så interessert i å forstå Guds vilje at du tilbringer tid med hans eget ord?

2. Det er vår næring

Tenk deg at du går en dag uten å spise noe. Så en uke. Og en måned. Ettersom tiden går blir du svakere og svakere. Kroppen trenger næring for å leve. Og det er det samme i vårt åndelige liv.

Det er gjennom vår ånd at vi kan ha kontakt med Gud. Det er vår and som skal inn i evigheten, og den trenger næring for å leve og være våken for Guds vilje. Jesus sa: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Matteus 4,4. Han sier også: «Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og er liv.» Johannes 6,63.

Hvis vi ønsker å få liv og næring for vår ånd, er det viktig at vi bruker tid med Guds ord. Guds ord er en kilde til liv! Det inneholder uendelig mye hjelp og visdom. Og, når det leses og adlydes i en troens ånd fører det oss til ufattelig åndelig vekst

3. Det gir oss dømmekraft

Forfatteren av Hebreerbrevet skriver: «For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.» Hebreerne 4,12.

Som mennesker er det naturlig for oss å søke vårt eget (Filipperne 2,21), og derfor er det ikke lett for oss å skille mellom godt og ondt. Våre naturlige dommer er ofte farget av egne personlige meninger, følelser og erfaringer som går mot Guds gode og fullkomne vilje.

Men Guds ord skjærer gjennom alt dette; det skiller ut alt som er egoistisk i vårt liv og bestemmer hva som er sannhet og rettferdighet. «Er ikke mitt ord som en ild, sier Herren, lik en hammer som knuser berg?» Jeremia 23,29. Guds ord er mektig; det er fullt av autoritet. Det er et hellig, tveegget sverd som skiller mellom vår vilje og Guds vilje, en brann som fortærer urenhet og en hammer som er mektig til å tilintetgjøre all synd i vår natur! Vil du ikke gjøre deg bruk av dette ordet i ditt eget liv?

4. Det opplærer oss i rettferdighet

«Hvordan skal den unge holde sin sti ren?» spurte David. «Ved å holde seg etter ditt ord.» Salme 119,9.

«Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.» 2. Timoteus 3,16-17.

Bibelen inneholder all undervisning som vi trenger for å komme til et liv i sann renhet og rettferdighet. Den lærer oss hvordan vi kan følge Kristus i sannhet. Den inneholder ord og eksempler fra troshelter, profeter, apostler, Jesus Kristus og Gud selv! Hva bedre undervisning, hva bedre instruksjon er der for de som ønsker å leve et liv som er velbehagelig for Gud vår Skaper?

5. Den inneholder makt til å seire

Etter at vi har tatt den faste beslutningen om å tjene Gud helhjertet og avstå fra å synde mot ham, vil vi fortsatt oppleve fristelse i våre liv. Jakob sier at vi blir fristet når vi dras og lokkes av vår egen lyst. (Jakob 1,14)

Det er klart ut fra Skriften at Satan gjør bruk av disse naturlige lyster og begjær. Han prøver å få oss til å være ulydig mot Guds vilje, ved å tilby ting som naturlig appellerer til oss: Ære, rikdom eller selvtilfredshet. Han fristet til og med Jesus, og prøvde å få ham til å gi etter for egoisme, stolthet og å søke sitt eget.

Men for hver fristelse Jesus møtte hadde han en kontring. Og for hvert eneste motangrep brukte han Guds ord. «Jesus sa til ham: Det står også skrevet: Du skal ikke friste Herren din Gud.» Videre sier han: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Matteus 4,1-11.

Har du også et motangrep for enhver fristelse som du møter i livet? Fyller du deg med Guds hellige ord? Paulus skriver: «Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.» Efeserne 6,17. Bibelen, Guds ord, er et våpen. Det er et sverd som gir oss makt og myndighet til å seire midt i fristelsen. Hvorfor ikke ta opp dette sverdet i dag?

6. Det er fullt av Guds løfter

Og til slutt, men ikke minst av alt, er Bibelen full av ekstraordinære løfter. Den taler om alt som tilhører den gudfryktige!

«Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene: Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre, som er i Guds Paradis!» Åpenbaringen 2,7.

Løftene til de som lever etter Guds vilje er nesten uendelige. Er du levende interessert i disse dyrebare løfter? Ønsker du å se hva Gud gjør, og kommer til å gjøre, for de som lever etter hans vilje? Da må du for all del ta opp bibelen! Den vil fortelle deg om alle de løftene som kan bli dine, både i dette livet og i evigheten, hvis du gjør Guds vilje.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.