7 fantastiske aspekter av en allmektig Gud

Et opplysende innblikk i Guds bunnløse karakter.

Skrevet av AktivKristendom
7 fantastiske aspekter av en allmektig Gud

Et opplysende innblikk i Guds bunnløse karakter.

Hvordan er Gud egentlig? Vi vet at hans herlighet er så stor at ingen kan se ham og leve. (2. Mosebok 33,20) Gud er så langt over all fatteevne og forståelse at vi ikke engang kan begynne å forstå dypet av hans vesen. Han er enda større for oss enn hele universet er i forhold til en ubetydelig maur.

Men Gud har åpenbaret seg for oss og gitt oss et lite glimt av hans herlighet, som et sterkt lys som skinner inn gjennom sprekker i en dør. Ved å lese i Bibelen kan vi få en liten smak av underet og den ufattelige storhet og strålende herlighet som Gud er.

Gud er kjærlighet

«Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.» 1 Johannes 4: 7-8.

Gud er kjærlighet. Selv den mest gjenstridige ateist kan fortelle deg det. Men å forstå dybden av denne kjærligheten er noe annet. Gud elsker menneskene mer enn vi noen gang kan forstå. Han har bare tanker om fremtid og håp for hver og en av oss. (Jeremia 29,11)

Tenk på de sju milliarder menneskene i verden. Hver av dem gjør sine oppgaver, går i parken, fyller drivstoff på bilene sine, ler, gråter, har det vondt, er glad i noen. Guds hjerte og vilje for hver og en av disse sju milliarder menneskene er å gi dem fremtid og håp, fra de mest fromme og gudfryktige blant dem, ned til de mest forherdede syndere.

Det finnes ingen mennesker som bare er fyllstoff. Gud elsker ikke bare kristne. Han elsker alle. Hver gang jeg tror at jeg begynner å forstå hans kjærlighet så treffer det meg igjen som bølger som treffer stranden. Gud elsker meg. Hvorfor skapte han jorden? Fordi han elsker meg. Hvorfor tilgir han min synd? Fordi han elsker meg. Hvorfor får han alt i livet mitt til å virke til mitt absolutt beste? Fordi han elsker meg.

Jo mer jeg tenker på hvor stor den kjærligheten må være, jo mer drives jeg til å vise gjenkjærlighet.

Jeg vil aldri være i stand til å fatte de sanne dybdene av Guds fantastiske kjærlighet og omsorg for sitt skaperverk. Men jeg kan tro på det, og oppleve noe av det. Og jo mer jeg tenker på hvor stor den kjærligheten må være, jo mer drives jeg til å vise gjenkjærlighet på en eller annen måte med mitt eget liv. At alt jeg gjør, gjør jeg for min Gud fordi han elsker meg. Og han har gitt meg alt.

«Herren din Gud er i din midte, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over deg med fryderop.» Sefanja 3,17.

«For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Johannes 3,16

Gud er rettferdig

«Du er rettferdig, Herre, og rettvise er dine dommer.» Salme 119: 137. Gud er alltid rettferdig. Enhver avgjørelse han tar og hver handling han utfører er riktig og rettferdig. Han gjør ingen feil. Han er ikke urettferdig.

Gud gjør heller ikke forskjell på folk. (Romerne 2,11) Ikke engang kristne vil slippe lettere unna enn andre. Alle vil bli dømt etter samme standard; Guds åndelige lover. Les videre i Romerne 2,12-16.

Gang på gang kan vi se Guds rettferdighet i de bibelske eksemplene. Når han tilintetgjorde byene Sodoma og Gomorra lovet han Abraham at han ville spare dem hvis bare ti rettferdige sjeler ble funnet. (Les 1. Mosebok 18,22-32.) Men de fantes ikke. Tilintetgjørelsen av byene var rettferdig.

Når alt er sagt og gjort skal Gud sitte på sin trone og dømme enhver etter sine gjerninger. (2. Korinter 5,10) Ingen vil kunne si at dommen de får er urettferdig. Alt belønnes eller straffes helt presist. Gud dømmer rettferdig.

«Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du Allmektige! Rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge.» Åpenbaringen 15,3.

Gud er tilgivende

«Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige.» 1. Johannes 2,1.

Tilgivelse er noe som kan være lett å ta for gitt. Men vi må ikke glemme hvor fantastisk tilgivelse virkelig er. Hvem har ikke gjort eller sagt noe de angrer på? Noen feil kan etterlate flekker på livet ditt som kaffe på en hvit t-skjorte. Uansett hvor mye du prøver, klarer du ikke la være å se på det, fokusere på det, og ønske av hele ditt hjerte at du kunne gå tilbake og la det være ugjort.

Men Gud, i sin uendelige kjærlighet, tilgir og tilgir og tilgir. Det er vilkår for å motta tilgivelse (Matteus 6,15, Apostlenes gjerninger 3,19), men de er ikke vanskelige å oppnå. Gud har gjort det så enkelt som mulig for oss å oppnå tilgivelse og dermed oppleve hans godhet og fullkomne vilje. Og denne tilgivelsen er absolutt. Når vi er tilgitt, så er vi tilgitt og vi er vasket rene igjen. Helt blanke ark for å begynne på nytt.

Når vi tenker på hva synd egentlig er og hvordan Gud ser på det, er det egentlig utrolig at han tilgir oss så ofte. Når vi synder skader vi ikke bare oss selv og dem rundt oss, men det er en personlig fornærmelse mot Gud at vi, hans ringe skapning, skulle velge å gå mot hans fullkomne plan for oss. Det er den ultimate fornærmelsen.

«Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg er tilgivelsen, for at vi skal frykte deg.» Salme 130,3-4. Tilgivelse er virkelig noe som bør vekke ærefrykt og gudsfrykt. Det bør gjøre oss så takknemmelige til Gud og hans godhet at vi begynner å frykte å synde mot ham. Enhver synd som blir visket bort er enda en grunn til aldri å synde igjen. Tenk hvor god Gud er som fortsetter å tilgi, om og om igjen.

«Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss.» Salme 103,10-12.

Gud er tålmodig

«Må så tålmodets og trøstens Gud gi dere å ha ett sinn innbyrdes, etter Jesu Kristi forbilde.» Romerne 15,5.

Gud er også tålmodighetens Gud. Han venter på oss. Han er langmodig. Det ville være helt riktig og rettferdig å sende oss alle i døden fordi vi har syndet og gått imot hans fullkomne plan for skaperverket. Men Gud har gitt oss en gave, en ufortjent vei tilbake til ham. Gjennom Jesus Kristus kan vi oppnå guddommelig natur og leve i evigheten sammen med ham i harmoni. (2. Peter 1,4)

I Guds uendelige tålmodighet er han villig til å tilgi, villig til å gå med oss, til å lære oss, til å tukte oss gang på gang mens vi lærer veien til ham. Vi mennesker er stae, egensindige, svake og dumme av natur, uten en naturlig sans for Guds vilje og visdom. Vi må innrømme at vår fremgang ofte er langsom, med mange tilbakeslag. Men Gud gir aldri opp så lenge vi har sinnelaget og hjerte for å tjene ham. Arbeidet han har begynt i oss skal fullføres. Uansett hvor lang tid det tar. (Filipperne 1,6)

Guds rettferdighet betyr også at han har gitt oss en fri vilje, og han vil aldri tvinge oss til å gjøre noe.

Guds tålmodighet er enorm. Guds lengsel er at alle mennesker skal bli frelst, og han strekker ut hånden hele dagen så vi kan ta tak i den. (Jesaja 65,2) Men Guds rettferdighet betyr også at han har gitt oss en fri vilje, og han vil aldri tvinge oss til å gjøre noe. Hvis vi hardnakket velger å avvise hans godhet gang på gang, må han til slutt bare si: «Greit, du får ha det som du vil,» og la oss høste det onde vi har sådd. (Salme 81,11-12, Jesaja 6,9-10)

«Herren er nådig og barmhjertig, langmodig og stor i miskunnhet.» Salme 145,8.

Gud er vrede

«For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet.» Romerne 1,18. Gud er kjærlighet. Han er tålmodig. Han er rettferdig. Og han er også vrede. Hans vrede er ikke over mennesker, men over synd. Fordi hans kjærlighet til menneskene er så dyp, må han nødvendigvis hate alt som skader hans skapning med et hat som går like dypt som hans kjærlighet. Det er to sider av samme sak.

Han lar mennesker ta beslutningen om å tjene ham i stedet for sin synd.

Gud hater synd fordi han vet hvor skadelig den er. Han ser synden skade og forderve og ødelegge hans fullkomne skaperverk gang på gang. Han forstår all den smerten og lidelsen som er forårsaket på grunn av det. Gud vil bli kvitt synden, grundig og helt.

Men akkurat nå er nådens tid; en tid hvor Gud har valgt å la mennesker skille seg ut fra sin synd. Han lar folk ta beslutningen om å tjene ham i stedet for sin synd. Det er tid for å gjøre bruk av den enorme kraften i Guds vrede og rense ut alt av synden som bor i deg. La det brenne gjennom deg som en brann.

Hvordan våger Satan forderve denne perfekte skapningen! Hvordan våger han å føre folk inn i krangel, utålmodighet, løgn, bekymring, seksuell umoral og alle andre synder som forårsaker så mye skade på mennesker og forhold! Hvordan våger han å starte krig og pest og hungersnød og terrorangrep og alt annet han gjør! Hvordan våger han prøve å rive oss ut av Guds kjærlige hender! Hvis du føler dette brennende hatet mot synden syde inn i deg, bare tenk på hvordan Gud kjenner det, han som forstår langt mer enn vi noensinne kan tenke eller føle.

Guds vrede er ikke urettferdig. Men det er heller ikke noe å være redd for. Han er også overmåte tålmodig og barmhjertig mot sjelene som lengter etter å behage ham. Gud ser velvillig på dem. Men vi kan heller ikke la oss bedra eller utnytte dette. Vi må bruke denne tiden til å bli fri fra synd.

Det vil komme en dag da nådens tid er forbi, og Gud vil strekke ut sin hånd og gjøre ende på synd for alltid. Og den som velger å klamre seg fast til sine synder skal tilintetgjøres sammen med den.

«Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste.» Galaterne 6,7.

«La ingen bedra dere med tomme ord! For det er jo på grunn av disse ting at Guds vrede kommer over vantroens barn.» Efeserne 5,6.

Gud er allmektig

«Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett, han blir ikke utmattet, hans forstand er uransakelig. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke.» Jesaja 40,28-29.

Gud kan gjøre alt. Han skapte himmelen og jorden med et ord. Han pustet liv i Adam og dannet mennesket. Han skapte vinden og vannet, stjerner og planeter, han skapte hele universet. Han er i stand til å gjøre alt han vil.

Hans makt er utenfor vår fatteevne.

Han har makt til å tilgi synder og å reise mennesker opp fra de døde. Og mer enn dette: Han har makt til å bevare mennesker fra å synde og å føre dem til et seirende liv i Kristus. (Romerne 16,20) Alt du ber om innenfor Guds vilje er ditt. Seier over dine fiender, visdom, tålmodighet, kjærlighet og ydmykhet, alle disse tingene er innenfor Guds kraft til å gi, og han nøler ikke med å gi til dem som ber. (Johannes 14,13)

Det er ingen synder som er så elendig at Gud ikke kan frelse ham, og heller ingen synd som er for stor for ham å tilgi.

Når du mottar den Hellige Ånd, så fyller denne enorme kraften deg og gir deg styrke til å tjene Gud slik som du aldri har vært i stand til å gjøre før. Ånden strømmer gjennom ditt hjerte, sinn og kropp, og gir deg full kraft til å bli ferdig med synden.

Denne kraften er langt større enn synd. Bare overgi deg helt til Gud, vær lydig mot ham, og la hans makt frigjøre deg helt.

Gud er uforanderlig og evig

«Før fjellene ble født og du skapte jorden og jorderike – ja, fra evighet til evighet er du, Gud.» Salme 90,2.

Gud er ikke underlagt de varierende innfall og meninger fra et feilaktig og degradert samfunn. Hans lover og hans kjærlighet og hans veier er den samme i dag som de var da han skapte jorden. Og de vil fortsette inn i evigheten, for alltid.

De moralske bud som Gud ga til Israels folk for tusenvis av år siden er de samme lovene han forventer at vi skal følge i dag. Og de er de samme lovene som han forventer at vi skal leve etter i alle evighet.

«Da sa Gud til Moses: Jeg er den jeg er.»  2. Mosebok 3,14. Gud er endelig. Han er absolutt.

Hans vilje bringer fullkommen fred og glede og harmoni til alle dem som lyder ham, og denne harmonien vil fortsette inn i evigheten. Guds kjærlighet, hans rettferdighet, hans tålmodighet og hans makt vil aldri minske eller forandre seg. Gud forandrer seg ikke. Han er fullkommen. Og det skal han alltid være.

Gud har strakt ut sin hånd til deg for å gi deg fremtid og håp. Har du tatt tak i den?

 

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Bruden og skjøgen og de siste tider

Skrevet av Sigurd Bratlie

En veldig klar tolkning av profetiene bevitnet av Johannes i Åpenbaringen. Denne boken ble skrevet like etter slutten av andre verdenskrig, og er enda mer relevant i den verden vi lever i. Den fokuserer på viktigheten av å leve et gudfryktig liv i tiden før Jesu gjenkomst.