7 fantastiske løfter for den som seirer

7 fantastiske løfter for den som seirer

Hva er belønningen for å leve et trofast liv?

11 min. ·

Gud elsker sitt skaperverk. Synden ødela det, men nå har Gud en plan for å føre det tilbake til sin opprinnelige fullkomne tilstand, og han vil belønne dem som hjelper ham å gjennomføre denne planen.

Synden ble født på grunn av Satans ønske om å sette seg over Gud, og det ødela harmonien i himmelen. Nå skal Gud utrydde all synd fra hele sitt skaperverk, på en slik måte at det ikke er noen mulighet for at det skjer igjen.

Gud skapte menneskene med den hensikten at de skulle herske over synden. (1. Mosebok 4,7) Hele hans plan er at menneskeheten skal leve et liv der de hater og motstår synd, og sier ja til ham – å seire. En som seirer over synd i sitt eget liv beviser at Guds måte er fullkommen, og er en del av arbeidet for å utrydde synd for all evighet. Hver og en som gjør dette skal smake på de rike belønninger av å leve et slikt liv. Disse løftene gjelder for alle som seirer.

Det første fantastiske løftet: Livets tre

Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene: Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre, som er i Guds Paradis!» Åpenbaringen 2,7.

Livets tre er et symbol på evig liv.

Gud plasserte livets tre og treet til kunnskap om godt og ondt blant trærne i Edens hage. Han forklarte for Adam og Eva at de kunne spise fritt av alle trærne, bortsett fra kunnskapens tre. En enkel regel.

Men Adam og Eva var ulydige, og valgte sin egen vilje fremfor Guds gode og fullkomne vilje, og gjennom denne enkle handlingen kom synd også inn i verden. Hvis de hadde spiste av livets tre nå, ville de ha fått evig liv. Da ville synd også ha kommet inn i evigheten. Gud stengte adgangen til livets tre. (1. Mosebok 3,24) De mistet sin mulighet til å få del i evig liv.

Men på grunn av det Jesus gjorde for deg, lever du nå i en tid hvor du igjen har muligheten til å «spise» av livets tre. Hva betyr det? Hver gang du velger å gjøre Guds vilje i stedet for din egen griper du fatt i noe evig; du har fått del i noe i hjertet ditt som har evig verdi. Hver gang du motstår fristelsen og seirer over synd, tar du en bit av frukten på livets tre. Du samler opp til evig liv på den nye jord som Gud skaper. (Åpenbaringen 21,1)

Det andre fantastiske løftet: Du skal ikke rammes av den annen død

«Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene: Den som seirer, skal slett ikke rammes av den annen død.» Åpenbaringen 2,11.

Den annen død er ildsjøen (Åpenbaring 21,8). Dette er dommen over alle ting som er smittet av synd. Når noen ikke har brukt mulighetene i livet sitt for å seire over synden, vil de bli rammet av denne annen død, fordi ingenting som ikke kan stå i dommens ild tillates i evigheten.

Du som har brukt dine muligheter til å seire over synden mens du er her på denne jorden skal ikke rammes av den annen død. Du har erkjent synden som du blir fristet til, dømt at den er uakseptabel for en som ønsker å gjøre rettferdighet, og har stått den imot.

Det tredje fantastiske løftet: Skjult manna, en hvit stein, og et nytt navn

«Den som seirer, ham vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen er et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det.» Åpenbaringen 2,17.

Den skjulte manna

Den skjulte manna er noe du får allerede i dette livet. Det tilsvarer ditt skjulte liv. Ditt skjulte liv er det stedet der inne, hvor ingen vet hva som skjer med unntak av Gud og deg selv. Når du ber om hjelp i ditt skjulte liv, når du fristes til urene tanker, til stolthet, til å lyve, osv. får du næring og kraft fra det høye. Dette er den skjulte manna som er gitt til alle som ber om det, alle med en lengsel etter å være fri fra synd.

Den hvite stein og et nytt navn

Da Åpenbaringen ble skrevet, var en hvit stein symbolet på uskyld. Hvis man skulle prøves i retten for en forbrytelse, betydde en hvit stein frifinnelse, og en svart stein skyld. Å motta en hvit stein betyr at du er fri fra fordømmelse. Du har blitt prøvd og har blitt funnet verdig.

Den hvite steinen er et symbol på hvem du har blitt gjennom trofasthet og din besluttsomhet til å herske over synden. Det er steinhard tro og renhet. Her på jorden prøves troen din – der i evigheten er den blitt bevist; den har bestått prøven. Det nye navnet ditt står skrevet på denne steinen laget av flinthard tro.

Dette navnet reflekterer kampene som du har stått i, og lidelsene som du har tålt. Det illustrerer hvem du har blitt på grunn av din trofasthet og Guds nåde. (2. Peter 1,4) Du vet hvilke kamper du måtte holde ut for å komme dit, og du vil umiddelbart kjenne deg igjen i navnet. Det er det ultimate symbolet på seier og forvandling.

Det fjerde fantastiske løftet: Makt over folkeslagene, en jernstav, og morgenstjernen

«Den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått det av min Far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen.» Åpenbaringen 2,26-28

Makt over folkeslagene – jernstaven

Verden er full av urettferdighet. Urettferdighet griper om seg i denne verden, på alle nivåer i samfunnet. Men de som seirer skal regjere på jorden sammen med Jesus i tusenårsriket. (Åpenbaringen 20,6) Du kan være med på å få orden på alt dette, å frigjøre uskyldige mennesker som lider under undertrykkelse og overgrep. Da må du «knuse noen leirkar». Da trenger du en «jernstav». For å gå inn i forhold og begynne å ordne opp.

Trening må til for å få tak i denne jernstaven. Når du begynner å herske over synden i ditt eget liv, er det treningsfeltet; det er der du får makt. Hvordan kan du bidra til å gjenopprette verden, med mindre du har lært å overvinne syndens og mørkets krefter? Jernstaven symboliserer den enorme kraften som finnes i et seirende liv!

Morgenstjernen

Peter beskriver morgenstjernen som «… det profetiske ord … som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter.» 2. Peter 1,19.

Det profetiske ord er Guds ord, og når du lar ordet skinne inn i de mørke områdene i livet ditt og få synden som bor der frem i lyset, og du er ydmyk til å ta nåden og bruke den til å seire over synden som du finner, da går morgenstjernen opp i ditt hjerte. Lys erstatter mørket, og hele tilværelsen blir lys. Etterhvert som flere og flere områder i livet ditt renses fra synd, vil du skinne klarere og klarere inntil morgenstjernen er din. Lysets fylde er i ditt vesen. (Salomos Ordspråk 4,18)

Det femte fantastiske løftet: Hvite klær og livets bok

«Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min Far og for hans engler.» Åpenbaringen 3,5.

Hvite klær

For deg som har overvunnet synden, Kristi brud, er det bare passende at du har på deg klær som er «uten flekk eller rynke eller noe slikt, men … hellig og ulastelig.» Efeserne 5,27. Fordi du har holdt deg ren fra synd, vil de hvite klærne vitne om din renhet i all evighet. På grunn av din lydighet, trofasthet og tålmodighet i å være en som seirer, har du rett til å gå sammen med Jesus i hvite klær. (Åpenbaringen 19,8)

Livets bok

I utgangspunktet er alles navn skrevet i livets bok. Hvert menneske som er født er bestemt til evig liv. Det er synden som fører til at ens navn blir utslettet. (2. Mosebok 32,32-33) Hvis du vil at navnet ditt forblir skrevet i livets bok må du seire over synd. Jesus sier: «Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt.» Johannes 10, 27-28. Veien til å seire over synden er blitt tydelig banet av vår forløper og hyrde. Du må bare være villig til å følge ham på denne veien.

Det sjette fantastiske løftet: En støtte i min Guds tempel

«Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds by – det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud – og mitt eget navn, det nye.» Åpenbaringen 3,12.

Hvordan bli en støtte

Støtter kan bære; de er urokkelige. Det er det samme for deg som seirer. Du blir gjort til en støtte. Uansett hva du opplever i livet, hvilke prøvelser og fristelser du måtte møte, vil du aldri miste troen. Du vil være i stand til å bære hva som helst.

Men det er ikke fullt så enkelt som å vinne én seier, og deretter bli til en støtte. Nei, det heter: «Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte.» Dette er en prosess. Det er den som seirer, og seirer igjen, og så igjen. Det er et seirende liv. Din trofasthet i prøvelser og fristelser former deg til en støtte som blir sterkere og sterkere. Da blir du en del av Guds tempel som er beskrevet i Åpenbaringen 21. En støtte som også kan styrke, bære og støtte de andre. Du vil være et nyttig redskap for Gud.

Jesus gjør krav på oss som sine egne

Det nye Jerusalem er Kristi brud. (Åpenbaringen 21,2,9-11) Ved å skrive på deg Guds navn, navnet på det nye Jerusalem, og sitt eget nye navn, gjør Jesus krav på deg som sin egen! Det er et tilhørighetstegn. Når du har kjempet mot synden, holdt ut, og seiret over det, akkurat som han gjorde da han var kjøtt og blod som oss her i denne verden, da hører du sammen med Jesus og hans Far. Herligheten av et slikt løfte kan ikke sammenlignes med noe annet.

Det syvende fantastiske løftet: Sitte med meg på min trone

«Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, likesom jeg òg har seiret og har satt meg med min Far på hans trone.» Åpenbaringen 3,21.

Regjere med Jesus

Guds nåde har gitt deg muligheten til å være en del av Kristi brud! Som en del av bruden vil du sitte sammen med ham på hans trone, og dømme og regjere over jorden! Visdommen som du trenger for å kunne gjøre dette kan bare finnes i det du har lært ved å leve et seirende liv. (Visdommens bok 1,3-4)

Når det gjelder hvor mye visdom du får, så er det helt opp til deg selv. Du får utallige muligheter i livet ditt til å seire over synden. Hver av disse mulighetene, disse fristelsene, er en mulighet til å vokse mer i Kristi dyder og øke din evige verdi.

Personlig ønsker jeg ikke å være den siste som bare så vidt smetter inn med en fresende stjernes glans. Jeg ønsker å skinne med solens glans! Dette er den eneste riktige måten å takke Gud på, og ære ham for det utrolige, usigelige livet og evigheten som han har kalt meg til, og for hans usvikelige godhet og kjærlighet.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.