7 fordeler ved å være kristen

7 fordeler ved å være kristen

Her er 7 av mange gode grunner til å gi opp alt og leve for Kristus.

11 min. ·

Noen ganger virker det som om ikke-kristne har all moroa. Men her er sju uerstattelige fordeler som bare kommer når man har gitt opp alt og bestemt seg for å leve for Gud.

Prisen for kristendom kan se ut til å være ganske drøy. Jesus sier tydelig at hvis noen vil følge ham, da må han sette sitt eget liv til. Noen ganger kan det være vanskelig å gjøre dette, spesielt når man ikke kan se de umiddelbare fordelene. Men å være kristen har bare fordeler. Det er et liv fylt med fordeler! Her er sju av mange gode grunner til å gi opp alt og leve for Kristus.

1 – Få en personlig forbindelse med Jesus Kristus

Jesus Kristus – en venn for livet. Tenk å ha en livslang venn og følgesvenn, mentor og lærer, rollemodell og hjelp i hvert forhold i livet. Jesus er en slik person for oss. Han ble fristet i alt i likhet med oss, men seiret over all synd, slik at uansett hva vi møter, kan Jesus kjenne seg igjen i våre forhold og også hjelpe oss til å komme gjennom det!

Han er en vi kan snakke med om hva som helst, når som helst på døgnet. Han er alltid der, i tykt og tynt, og han er alltid i stand til å hjelpe oss. Jesus er en som vi kan gå til og si, «Hjelp, meg, jeg sliter, jeg synder, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.» Og Jesus svarer: «Jeg vet det; jeg har også vært fristet i det,  men jeg fikk seier over det. La meg vise deg hvordan. La meg gi deg styrke.»

Han vil aldri forlate oss. Uansett hvor stor og skremmende verden er, uansett hvor mange vanskelige situasjoner som hoper seg opp, uansett hvor kald og ensom vi føler oss, så er Jesus der for oss. En personlig venn, mentor, og en hjelper for livet. Hva mer kan man be om?

2 – Motta Den Hellige Ånd som hjelp og følgesvenn i livet ditt

«Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.» Johannes 16,13.

Den Hellige Ånd er sendt fra himmelen for å være et veiledende nærvær og en kraft i våre liv. Han veileder oss i alle ting; en hjelper uansett hva som skjer. Han viser oss våre synder, og hva vi må gjøre for å seire over dem, og da gir han oss kraften til å gjøre det! Han er en drivkraft, en motor som driver oss fremover og som gir oss styrke når vi føler at vi har ingen styrke har.

«Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord.» Romerne 8,26.

Tenk å ha en slik hjelp i våre liv! Den Hellige Ånd hjelper oss i våre svakheter og går i forbønn for oss. Hva mer kan vi be om? Med Jesus som vårt hode og Den Hellige Ånd i våre hjerter, er det ingenting som kan stoppe oss fra å leve helt etter Guds vilje og bli en helt igjennom, ugjenkallelig, lykkelig person. Ikke bare blir vi lykkelige selv, men vi blir også til en velsignelse og hjelp for de andre. Og når vi gjør det kan vi være med å gjøre verden til et bedre sted.

3 – Få seier over synd og alt det som gjør deg ulykkelig

All elendighet i verden er et resultat av synd. Som kristne er vi kalt til å få seier over all bevisst synd. Vi kan med andre ord bli fri fra alt som gjør oss ulykkelige!

Utålmodighet, sinne, begjær, misunnelse – disse er ikke hyggelige ting å oppleve. Å leve etter din synd er som å gripe etter vinden; det vil bare etterlate deg tom og ulykkelig og med et stadig behov for mer. Du strekker deg ut etter den tilfredsstillelsen av dine lyster som virker så nær, men som aldri vil være nok.

Når du får seier over synden så finner du glede. En fullkommen, himmelsk glede som ikke vil etterlate deg med en tom og elendig følelse. Synd kan få deg til å føle deg lykkelig en liten stund, men den forgjengelige nytelse av synden er ingenting i forhold til gleden du får ved å leve et seirende liv.

Gud er omsorgsfull. Han vil at vi skal oppleve ekte og varig glede, hele livet gjennom. Jesus banet vei for oss til å bli frigjort fra all den synd som bor i vår natur; alt som gjør oss ulykkelige. Det er egentlig ingen grunn til å være misfornøyd lenger! Uansett hvor mange vanskelige situasjoner vi kan komme inn i, har en kristen anledning til å være virkelig glad tvers igjennom.

4 – Ta på Kristi dyder og bli forvandlet til hans bilde

Jesus tilbrakte sitt liv i seier over all synd. Han var fri til å velsigne mennesker i alle ting, fordi han ikke hadde synd på samvittigheten som holdt ham tilbake. All egoisme, krav til de andre, stolthet, grådighet, begjær, og enhver annen tenkelig synd som kommer i veien for alt – Jesus fikk seier over det.

Vi er kalt til å leve dette seirende liv, akkurat som Jesus, og ettersom vi blir frigjort fra synden blir vi mer og mer forvandlet til Jesu Kristi bilde.

«Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet,» Galaterne 5,22. Når vi slipper Den Hellige Ånd inn i våre hjerter og begynner å følge Jesus i å ha seier over synd, så begynner vi å ta på oss Åndens frukt. Tenk alltid å kunne være kjærlig, glad og fredelig i stedet for egoistisk, stolt, bekymret eller sint. For en velsignelse vi da kan være for de andre!

Ettersom vi blir mer og mer lik Kristus, øker vår kapasitet til å velsigne og tjene de andre. Ikke bare gjør kristendom oss lykkelige, men ved den gjør vi også de rundt oss lykkelige, og det fører oss til ekte glede.

5 – Lykke i det jordiske liv

Overalt ser du folk som lurer på oppskriften til et lykkelig liv. Det er et universelt mål, men likevel har svært få funnet en måte å være alltid glad på, uansett hva som skjer, hvert sekund, hver dag av hvert år. Som kristne er dette ikke bare mulig, men det er noe som er lovet oss!

«For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jeremias 29,11.

Det var aldri Guds hensikt at vi skulle være elendige på jorden i åtti år, for deretter å bli lykkelige i himmelen. Gud har fredstanker om oss – han vil at vi skal være lykkelige nå! Og så lenge det vi vil er på linje med det Gud vil, så kommer det selvfølgelig til å skje.

Et liv fullt av glede – er ikke det grunn nok til å være kristen? Ville det ikke være fantastisk å ha et liv fylt med ingenting annet enn glede og fred?

«Jeg er blitt rikelig trøstet og har fått glede i overflod i all vår trengsel.» 2. Korinter 7,4. Dette er hva det innebærer å være kristen: Å ha glede i overflod i all vår trengsel! Det er lett å være glad når alt går bra i ens liv,  men å være kristen betyr å være glad selv når ting ser ut til å gå mot oss.

6 – Fred og hvile – et liv uten angst

«For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt.» Romerne 8,28.

Verden er et svært usikkert sted. Naturkatastrofer, økonomisk usikkerhet, økonomiske kriser – hvordan kan man overhodet finne hvile i en slik urolig tid?

Men det står skrevet at «alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud.» Dette betyr at Gud tar seg av sine barn, uansett hva som skjer i verden. Komme hva som komme vil, om det er økonomiske resesjoner, orkaner, korrupsjon, global oppvarming, eller hva som helst som man kan møte på sin vei, så vil Gud ta vare på oss. Vi er de som elsker Gud. Ingenting kan skje med oss som ikke er til vårt absolutt beste.

En kristen kan gå gjennom livet uten noen gang å måtte være bekymret for noe! Om vi kan se det eller ikke, om vi forstår hva sluttresultatet er eller om vi ikke aner hvordan det blir, så kan vi leve helt fri fra stress og angst, vel vitende om at noen har ordnet hele vårt liv til det beste, fra start til slutt.

Det betyr ikke til det som passer oss best, eller til det vi synes er «til gode». Det betyr at Gud ordner alt for å gjøre oss lykkelige i det lange løp. Han lar oss oppleve prøvelser som – hvis de tas på riktig måte – er muligheter til å døde vår synd og oppleve mer og mer glede. Er ikke det det aller beste for oss?

7 – Livet i evigheten som Jesu brud

Uansett hvor du går eller hvem du snakker med, virker det som om døden er den største ukjente faktoren i livet. Frykten for døden kan være årsaken til mye bekymring og angst i et menneskes liv. Men tenk: Som kristne kan vi gå gjennom livet og vite nøyaktig hva som kommer til å skje etter at vi dør.

Vi får et evig liv i himmelen, i fred og glede som Jesu brud! Jesus sa: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.» Johannes 11,25-26.

«De skal ikke hungre mer, heller ikke tørste mer. Solen skal ikke falle på dem, eller noen hete. For Lammet, som er midt for tronen, skal vokte dem og føre dem til livets vannkilder. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.» Åpenbaring 7,16-17.

Et evig liv i himmelen uten sult eller tørst, uten tårer; hva kan være bedre enn dette? Ingen kunne si nei til et slikt liv! Er det ikke dette som alle ønsker, innerst inne? Et evig liv i glede, uten lidelse. Prisen er at vi må sette vårt liv til her på jorden ved å døde synden, akkurat som Jesus gjorde, og kun leve etter Guds vilje.

Når premien er så stor, blir prisen vi må betale ingenting i forhold. Gud gir oss alt vi kunne ønske eller trenge. Han alene ser klart hvordan vi bør leve våre liv. Han har lagt til rette det perfekte livet for oss, og hvis vi er ett hundre prosent lydige til alt han legger på våre hjerter, vil dette livet føre oss til fullkommen glede. Vi vil ha styrke og kraft til å gå gjennom livet uten noen gang å være ulykkelige, og dette lykkelige liv i frihet vil fortsette inn i evigheten!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.