7 råd for kristne foreldre

7 råd for kristne foreldre

Sunn lære for hvordan våre hjem kan bli som et lite stykke himmel på jord for våre barn.

6 min. ·

Den sunne lære må komme fram i hjemmet. Det er en helbredende lære. Ved den sunne lære vendes fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter vendes til fedrene. (Malaki 4,6) Dette er en sterk motsetning til all den følelseskulde og ensomhet som mange kjenner på midt i det at de nok blir tatt vare på når det gjelder materielle ting som klær og mat.

Vis medfølelse

Det er godt for barna å oppleve at foreldrene både føler med dem og lever med dem i deres forhold, så de ikke kjenner seg alene med sine byrder. Foreldrene må leve i en slik kontakt med barna at de straks kjenner om noe ikke er som det skal være, uten at de derved går barna for nær og presser seg på dem. Det er ved en slik åpenhet at barna selv kan komme fram med det som plager dem. Et slikt tillitsforhold er veldig verdifullt.

La arbeid ligge igjen på arbeidsplassen

Det er viktig at man i tro legger av seg arbeidslivets stress og mas, at man tar del i hjemmets oppgaver og er til stede når man er hjemme. Seirer man ikke over bekymring, vil det lett oppstå en dominoeffekt hvor det blir store lidelser, spesielt for barna. Kanskje klarer man ikke å lide ut når man blir utsatt for ydmykelse eller annet som går en imot. Dette bør jo gå i Kristi død, slik at når man kommer hjem, så kommer man for å velsigne sitt hus.

Kjenn sauene dine

Ungdommen må voktes på en god måte så de ikke kommer bort i ting som vil skade deres livsløp. Det er viktig å komme djevelen i forkjøpet og nøye kjenne sine får. «Du bør vite nøye hvordan sauene dine ser ut. Ha omsorg for din buskap!» Salomos Ordspråk 27,23.

Det er godt for et barn å ha grenser. Det oppleves som kjærlighet og omsorg når grensene er romslige nok til å gi rom for en sunn livsutfoldelse. Grensene bør være så romslige som mulig, men der det er grenser, må det også reageres ved overskridelse. Innenfor grensene må det være velsignet og godt. Her må mor og far våke. Enkelte barn må ha en «strammere line» enn andre. Også innen samme familie kan det være slik. I alt må det være kjærligheten til barna som er drivkraften, og ikke foreldrenes ærgjerrighet.

Ha et ekte forhold til Gud

Gud har utrustet oss med ulike talenter og nådegaver. I hans øyne er det ingen som er mindreverdige. Ut fra våre forutsetninger har vi anledning til å vinne fram til hele Guds fylde. Å streve for å holde seg på høyden i forhold til andre er bare forfengelighet og dumhet. Sann lykke er i det sanne forhold vi har til Gud. Der kan vi tilføre våre barn noe fra himmelen. Om man bor i et lite eller et stort hus betyr ingen ting. Det at foreldrene har det godt sammen og at barna kjenner trygghet, omsorg og en uforbeholden kjærlighet, betyr derimot veldig mye.

Vær fleksibel i ditt forhold til dem

I ungdomsårene er det viktig at vi som foreldre kan trå noe til side som oppdragere og heller være veiledere og gode samtalepartnere for våre barn. De skal på en naturlig måte bli mer selvstendige. Det er også godt å ta vare på minnedager, gjøre noe ekstra ut av det når de vinner sine seire og støtte dem i deres nederlag uten å gå dem for nær. Følger man med, kan man gripe inn ved behov likesom ørnen hiver ungene ut av redet, men samtidig er klar til å gripe dem hvis det ikke går bra.

Vær takknemlig for dem som individer

Noen barn er veldig åpne og spontane og er flinke til å kommunisere. Andre er mer sjenerte og tilbakeholdne. Noen er enkle å ha med å gjøre, mens andre er mer vanskelige og strie. Dette kan også skyldes sykdommer eller forstyrrelser. Alle barn bør få kjenne at mor og far følger med og er glade for dem slik som de er – uten å behøve å kjenne på at foreldrene søker egen ære eller er flaue over dem.

Foreldrene trenger godhet for alle barna, og det er godt å be for dem og vente på dem i perioder hvor de selv kanskje er litt avvisende. Foreldrene bør bestrebe et godt forhold til alle barna, uansett deres personlige valg. Man må også være med dem som ikke velger samme livsløp som foreldrene. «Den ulykkelige burde møte kjærlighet hos sin venn, så han ikke skal oppgi frykten for Den Allmektige.» Job 6,14.

Vær rik på kjærlighet

«Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag.» Filipperne 1,9-10. Kunnskapen er ofte stor, men mon man ikke kunne be mer om at denne kunnskap kunne bli langt mer rik på kjærlighet!

Det er mye følelseskulde som ligger i ens kjød, selv der man trodde det ikke var mulig at det var slik. De fleste tenker nok ikke at det i Afrika finnes fjell med snø på, men slik er det. Det kan være mye skjult følelseskulde også i oss. Vi trenger alle å stå i en levende forbindelse med sannhetens Ånd for å erkjenne sannheten. Da kan han tale til en og vise en det en ikke ser, selv om man har den «rette forståelse». Det er vel ikke i noe annet forhold førstegrødesukket «Jeg elendige menneske» kommer så ofte fram som nettopp i hjemmet.

I ditt hus har du en menighet i ditt hjem. (Romerne 16,5) Her har du en plass du kan øve deg og arbeide slik at barna virkelig kan kjenne at barndommens rike er et himlenes rike. Da vil Gud som ser til det skjulte også lønne deg i det åpenbare.


Dette er en redigert versjon av kapitlet «Den helbredende lære» i boken «Hyrde og Profet», utgitt av Skjulte Skatters Forlag i 2004.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.