«A new start»

Denne rørende sangen er et vitnesbyrd om et ungt menneskes beslutning om å tjene Gud av hele sitt hjerte.

«Jeg vendte meg mot Gud og gjorde en ny begynnelse» – Denne rørende sangen er et vitnesbyrd om et ungt menneskes beslutning om å tjene Gud av hele sitt hjerte. Den viser den fred og glede som kommer av å leve helt for Gud. Den synges her på engelsk av Rebecca Balazs.

In my heart, I’ve made a firm decision,
I have chosen now which way I’ll go.
I will listen to His good instruction.
So, one day I reach my heavenly home.

God has given me a chance and called me,
He has chosen me and made a plan.
I am safe, for God is right beside me,
He has said He’ll guide me with His hand.

Worldly things that always seems inviting;
Things that pulled and tugged at my young heart,
I soon found them empty, disappointing.
So, I turned to God and made a new start.

Love that radiates now fills my being.
I am rich, no guile is in my heart.
The bad things I did, He has forgotten,
For I prayed to Him and made a new start.

God has given me a chance and called me,
He has chosen me and made a plan.
I am safe, for God is right beside me,
He has said He’ll guide me with His hand.

Nevermore I’ll walk upon the broad way,
Nevermore to sin and misery.
When at school or in my home I’m certain,
With this power I can truly be free.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norway | brunstad.org

Dette innlegget er tilgjengelig på

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.