Å søke det fullkomne

Å søke det fullkomne

Det er likesom en selvfølge at det fullkomne kan ingen nå i denne verden. Hvor står det? I min Bibel står det det stikk motsatte!

3 min. ·

Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.» Romerne 12, 2.

Å søke det gode, eller å søke det fullkomne?

Det vanlige for troende er å søke det gode, men i en sørgelig liten grad. Man søker, og håper, og kan også tro, at det i løpet av lengere tid kan bli litt bedre med seg, både på det ene område og på det andre område, men neppe på alle områder. Dette er, sammenlignet med Skriftens store og herlige løfter, rent jammerlig.

Man søker nok, noe svakt, det gode, men langt, langt fra det fullkomne, det fullkomne på alle områder, hva saktmodighet, ydmykhet, sanndruhet, takknemlighet, visdom, rettferdighet, underordnelse, kyskhet, kjærlighet, tålmodighet osv. angår. I Rom. 12, 2 står det om den gode, velbehagelige og fullkomne Guds vilje. En ting er det at det er godt, i motsetning til ondt, noe annet er om det er fullkomment! "Den som søker, den finner. Søker jeg det gode av hele mitt hjerte, da finner jeg det gode. Søker jeg det fullkomne, da finner jeg det fullkomne.

Hvorfor søker man så ikke med all iver det fullkomne i alle deler??? Av den enkle grunn at man tror ikke det aller ringeste på at man kan nå det.

Og hvem vil vel gjøre seg møye for å nå noe – selv om det er aldri så herlig – som man kjenner seg overbevist om at man aldri kan nå! Det vil intet menneske gjøre.

I alminnelighet har man nok tro på noe av hvert. Men det man har mest tro på, det er nederlag! Det er også noe å tro på! Og om man tror på en slags seier, så er det på en omtrentlig seier!

Hvor står det?

Det er likesom en selvfølge at det fullkomne kan ingen nå i denne verden. Hvor står det? I min bok står det det stikk motsatte! Er det noe man i alminnelighet føler seg helt overbevist om, så er det at alle har sine feil, og at de nødvendigvis også må beholde disse feil så lenge de er i dette dødelige legeme. I min bok står det noe helt annet! Og på svensk står det i Jakob 1, 4: «uten feil, og uten brist».

Søk det fullkomne! Tro at du når det; så når du det også. «Alt er mulig for den som tror!» Markus 9, 23. Alt er mulig for Gud!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.