Å være sterk i Herren

Å være sterk i Herren

Når vår styrke er i Gud har vi løftet om stor makt til å beseire all ondskap.

3 min. ·

Det formanes i befalings form i Efeserne 6,10 å bli sterke i Herren og i hans veldes kraft. Det er veldige ord som inneholder løfte om en kolossal kraft. Er det virkelig mulig å bli så sterk, når en ser all den svakhet som rader, når det gode skal utføres? Hele verden ligger i det onde. Utenom oss en vrang og forvendt slekt og innen i oss syndens lov i lemmene. (Romerne 7,23)

Tross all denne motstand er det mulig å beseire det onde, på den måte og etter den anvisning skriftene gir. Rustningen må være full, som det sies i Efeserne 6,11.13, og en må til enhver tid be i Ånden, med all bønn og påkallelse, og med all utholdenhet. (Efeserne 6,18) Hemmeligheten til alltid å beseire det onde, er alltid å være fylt med det gode.

En full, urokkelig og fast tro

Vår kamp er mot sterke makter utenom oss, og sterke makter innen i oss. Disse kan ikke bekjempes med annet, enn en full og urokkelig fasthet i troen. Har vi ikke en slik innstilling, nytter det ikke. Er vi helhjertet, kan vi gjøre motstand på den onde dag og stå etter å ha overvunnet alt. Tenk for en herlig forjettelse: «overvinne alt»! La oss fylle hjertet med troens ord, så ånder og makter og all djevelens hær må vike.

Dette må tas alvorlig, og det må gjøres i dag. Livet går fort, og vår inngang til himmelen står for døren. Vi må stå ombundet med sannhet. Er det aldri så liten unøyaktighet der, så er ikke rustningen full, og vi kan ikke seire.

Krigsvåpen

Til rustningen hører rettferdighetens brynje. «Når dere vet at han er rettferdig, så skjønner dere også at hver den som gjør rettferdighet, er født av ham.» 1. Johannes 2,29. Det er den personlige rettferdighet i vårt liv som utgjør brynjen. Den tilregnede rettferdighet vi får ved omvendelsen er Kristi rettferdighet.

Føttene må være ombundet med fred. En må vite, kjenne og forstå med seg selv, at en i alle forhold, såfremt det er mulig, jager etter fred. Troens skjold dekker for alle den ondes brennende piler. Det skal bare en ganske liten åpning til for det onde å trenge inn.

Frelsens hjelm gjør oss glade og frimodige, og alltid opplagte til å love og prise Gud. Uopplagthet er langt vekk fra den som har frelsens hjelm. Åndens sverd som er Guds ord må bo rikelig iblant oss, så det kløver og skiller mellom sjel og ånd og dømmer hjertets tanker og råd. Det er Ordet som løser alle floker og skiller mellom rent og urent, og som binder djevelens makt.

La oss formane oss selv sent og tidlig til iver og troskap. Vi må helhjertet gå inn i vedholdende bønn for oss, og alle de hellige. Rustningen er da full, og det vil lykkes å komme seirende igjennom den onde dag, og stå etter å ha overvunnet alt.

 

Denne artikkelen ble først publisert i BCCs blad «Skjulte Skatter» i oktober 1968, med tittelen «Guds fulle rustning».
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Scripture taken from the New King James Version®, unless otherwise specified. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved.