Aktiv kristendom

Aktiv kristendom

Hvordan ekte kristendom ser ut.

Hvordan ser ekte kristendom ut?

Forvrengt kristendom

Det er en alminnelig tanke ute i verden, at Kristi evangelium kun er noe som passer på dødsleiet, derfor oppsetter man også dermed i håp om å få et «lyst øyeblikk» på det siste. Det er som om Gud er de dødes Gud og at han særlig interesserer seg for slike elendige i alle slags synder utlevde kadavre. Ungdommen og kreftene derimot passer utmerket for synden og Satan. Blir man da omvendt til Gud etter år med lange betenkeligheter, så har Gud et svært strev med å få oss til å gi opp én for én av alle disse syndevaner, som henger så fast ved oss.

Som regel driver man det ikke lenger i gudsfrykt enn til nå og da å gå i en eller annen kirke eller bedehus for å høre en preken. Forøvrig trekker man på alle sine syndevaner og går som i jord til knærne, som om kristenlivet var noe fra Satan selv. Ungdommen blir så redd den slags kristendom, at de flyr langt bort fra den.

Kristendom for ungdom

Hva sier nå apostelen om sin kristendom? Jo, «Bli mine etterfølgere, likesom jeg etterfølger Kristus!» 1. Korinter 11,1. Det er mål å sette seg og mål å oppnå i Kristus. Det passer utmerket for ungdommen. Det er ikke nødvendig å slite en menneskealder for å gjøre seg ferdig med en bestemt synd. Kapp den bort med et raskt kutt; for det er hundrede av andre ting som står for tur til å bortskjæres. Dette er helliggjørelsens vei, den som blir hatet av alle korsfiender. Her får man kraft, her trives ungdommen; for her kan man sette seg høye mål for dette liv og for det tilkommende.

Kristi kors er gagnlig, og hans byrde er lett. Kristenlivet er et solid, helskåret og reelt liv. Vil du finne solide folk, da søk dem på korsets vei. Det å tale om kors er ikke kors, men prat. Kors finner man ved å leve selvfornektende; ved å hate synd og bevisst forkaste den i sitt liv. Livet skal være vår lære og læren vårt liv.

Du kan finne store begavede kunstnere med umoralsk vandel. Du kan også finne begavede predikanter, som ikke vet hva Kristi kors er for noe i ånd og sannhet. Nådegavene er ikke livet, men kun en gave som kan benyttes av livet, enten dette nå er i kjødet eller i Ånden. Vil du ha fremtid og håp, da følg Kristus; men sett deg ikke til å sove i et eller annet lokale. Tro ikke at kristelig hygge er kristendom. Kun troens lydighet er av sann og varig verdi. Annet blir ikke tatt i betraktning.

Et lys i din generasjon

Jeg vil formane enhver som selv vandrer korsets vei til å forkynne i tide og utide, så folket kan få øynene opp for alt det vanhellige tomme snakk om guddommelige ting. Lys i den tid du lever, og gjør det ved å blotte dårskapen, hvor den åpenbares i en lysets engels skikkelse. Jesus kjempet hele sitt liv med de mennesker som ved hele sin ferd laget et vrangbilde av Guds sannheter.

Benytt tiden, overbevis én for én. Det er ikke dette å bli noe som er av verdi; men heller det å få andre til å bli noe, det vil si for Gud og menigheten. For dette bør vi stride; for andres frelse er vår lønn og hederskrans på hin dag.

Livet er menneskenes lys. (Johannes 1,4) Ingen har mer lys enn det han har levd — selv om teoriene er mangfoldige. Man kan ikke på en bibelskole gi elevene lys, derimot kan man gi dem en porsjon av den kunnskap som oppblåser. Jesus ga sine disipler undervisning i livets skole, ved natt som ved dag, på land og på sjø. Dette var den rette bibelskole. Hva man forøvrig som naturlig menneske kan fatte av skriftene blir kun opptatt i sansene likedan som historie, geografi, matematikk og språk.

Guds menighet trenger menn og kvinner gjennomtrengt av «livsens lys».

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag|brunstad.org
Utdrag fra en artikkel publisert I BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i 1924, med tittel «Liveyt er menneksenes lys»

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.