Antikristens ånd, del I: Å nekte at Jesus kom i kjødet

Antikristens ånd, del I: Å nekte at Jesus kom i kjødet

Visste du at uansett hva vi gjør, så er det enten Kristus eller Satan som blir åpenbart i våre liv?

5 min. ·

Hva er Antikristens ånd? «Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud, og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden» 1. Johannes 4,1-3.

«Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud.» Den ånd som ikke bekjenner det, er altså Antikrists ånd. Den er imot det at Jesus er Kristus kommet i kjød. Dette er en ånd som vi møter overalt. Den var allerede virksom på Johannes’ tid, og enda mer i dag.

«For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre.» Romerne 8,29.

Når jeg blir likedannet med Sønnens bilde, da blir Kristus åpenbart i kjød. Dette forstår vi godt at Satan står imot. Han vil være alene om det å bli åpenbart i kjød. Vi ser ham da også åpenbart overalt. Når menneskene er hissige, fornærmet, pengekjære, egenkjærlige, bekymret, avindsyke osv., så er jo det Satan åpenbart i kjød. Nå er Guds kall til oss at vi skal bli frelst fra alt dette, og at Jesus skal åpenbares i oss i stedet.

«En farlig lære»

Det er her at Antikrists ånd reiser seg. Når vi har formaningen, «For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor, han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn.» 1. Peter 2,18-23, så kommer Antikristens ånd med dette budskapet: Dette kan en da ikke ta bokstavelig. Vi kan da ikke følge i Jesu fotspor, han som ikke gjorde synd, vi måtte jo bli syndfri da; å nei, vi er nok syndere, og vi får nok ty til blodet osv. Slik kan vi høre det lyder rundt oss. Syndenes forlatelse kan gå an, men Kristus åpenbart i kjød, nei, det er farlig lære – syndefrihetslære – falsk lære – vokt dere!

Hvem tror du ble mest bedrøvet hvis du ble syndefri? Svaret er selvfølgelig djevelen!

Kan du se hva Antikristens ånd forsøker å gjøre? Den prøver å bevise at det er umulig å følge i Jesu fotspor, slik at Satan åpenbares i kjød, heller enn Kristus. Hvem tror du ble mest bedrøvet hvis du ble syndefri? Svaret er selvfølgelig djevelen! Er du redd for å bedrøve ham, så stå Kristus åpenbart i kjød – et seirende liv – imot alt det du kan. Men hør her: «Den som gjør synd, er av djevelen. For djevelen synder fra begynnelsen. Til dette ble Guds Sønn åpenbart, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi Guds sæd blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes.» 1. Johannes 3,8-10.

Et skarpt, tveegget sverd

Johannes hadde særlig omsorg for at vi ikke skulle bli forført, derfor er hans brev som det skarpeste tveeggede sverd. De som arbeider i Antikristens ånd fornekter ikke Jesu navn, nei, de fortsetter virksomheten for Gud. Men vi kan kjenne dem som er i denne ånd på om de bekjenner Kristus kommet i kjød. Johannes gir oss noen eksempler: «Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten.» 1. Johannes 1,6. «Den som sier: Jeg kjenner ham! – og ikke holder fast på hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham.» 1. Johannes 2,4. Og han gir flere eksempler i tillegg til i sitt første brev. De som bærer gode frukter (Galaterne 5,22-23) – Kristus åpenbart i kjød – er i Guds Ånd. De som bare ha et prektig ytre, men som ikke bærer frukt, er i Antikristens ånd.

Lukk opp dine øyne og prøv åndene, så skal du få se et fryktelig syn. Ja, det er så forferdelig at de fleste ikke tør å se på det. De lukker sine øyne og sier: «Vi får la være å dømme, vi er jo bare mennesker», og så føres de viljeløst videre av disse «antikrister».

Dette er et utdrag av kapittelet «Antikristens ånd» fra boken «Bruden og skjøgen og de siste tider», utgitt i september 1946 av «Skjulte Skatters Forlag».
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.