Antikristens ånd, del III: Fornekte Kristi lære

Antikristens ånd, del III: Fornekte Kristi lære

Hva er «Kristi lære»? Jesus sa til dem som ville følge ham: «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.»

6 min. ·

«For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød. Dette er forføreren og Antikrist. Ta dere i vare, så dere ikke mister det som dere har vunnet med deres arbeid, men kan få full lønn! Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen.» 2. Johannes 7-9.

«Den som ikke blir i Kristi lære.» Hva er så Kristi lære? Jo, Jesus sa til en stor skare som fulgte ham: «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.» Dette er kort og godt Kristi lære. Blir du i den, fornekter du «deg selv», da kommer Jesu liv fram i deg, Kristus åpenbart i kjød. Da har du både Faderen og Sønnen.

Antikristenes løgn

Men da kommer disse antikrister og preker for deg: «Du kan skjønne, det er bare trelldom slik som du holder på; du skal da vel ikke hjelpe Gud med frelsen. Nei, verket er fullbrakt, det. Jesus har gjort alt; du skal ingen ting gjøre. Det er Jesus i deg som skal gjøre det. Når du bare fordyper deg i Kristi kjærlighet, så går alt av seg selv. Du kan da skjønne, du skal ikke ta synd for synd og fornekte; nei, det er alt sammen renset bort i Jesu blod. Vi er kalt til frihet i Jesus; la deg ikke på ny legge inn under trelldommens åk osv.»

Her skal du få en prøve på Antikrists ånds fortolkning uttatt av et av de største religiøse blad i landet:

«Gud stiller svære krav og betingelser for å slippe noen inn i himmelen. Hør bare Jesu ord: «Hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himlenes rike.» Matteus 5,20. Dette er lovens krav. Men «det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn». Romerne 8,3. Altså: Gud ga oss i Kristus nettopp det han krevde av oss i loven. Herren, Jesus selv, er nå vår rettferdighet. Hvilken nåde! Vår rettferdighet er altså fullkommen, fordi Jesus er fullkommen. Jo, jeg skal si at den overgår fariseernes!

«Vår rettferdighet er uomskiftelig. Selv om vi har snublet og syndet, så har da ikke Jesus syndet. Vår rettferdighet er også evig. Og den er i sikker forvaring, nemlig i himmelen, i Kristus.

«Hvordan er det så med vår fullkommenhet her nede? Gud krever også denne. Jo, også her er Kristus vårt liv. Det fullkomne liv han levde her nede er også mitt liv for Gud. En kristen har hele Guds velbehag over seg for Jesu skyld, og kan leve under smil. Som Jesus var, er også vi i denne verden.»

Hvis du synes dette høres riktig ut, føres du bort fra den sunne lære og vender deg til eventyr. Du leser ikke videre i Romerne 8,4 at Gud ga oss Jesus «for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden». Nei, Antikrists ånd fjerner all personlig rettferdighet. «Vi har all vår rettferdighet i Jesus, og den er i sikker forvaring i himmelen.» På grunn av en slik lære kan Satan regjere her så mye han vil, uhindret av de «kristne».

La deg ikke bli forført!

Legg bare merke til disse antikrister når de taler. De leser nok opp Guds ord, men de forklarer det ikke. De bare forteller noen rørende historier og kommer med noe de har notert seg som denne og hin har sagt (da særlig slike som har et stort navn i verden), noe de har lært på en bibelskole; men det går dem som profeten sier: «Se, derfor kommer jeg over de profetene som stjeler mine ord fra hverandre, sier Herren.» Jeremia 23,30. «Hadde de stått i mitt fortrolige råd, ville de la mitt folk høre mine ord og føre dem tilbake fra deres onde vei og fra deres onde gjerninger.» Jeremia23, 22.

Men du liker alle disse fortellingene. Du synes det er så oppløftende, og det er en slik herlig ånd. Ja, det er hverken sverd eller kors i det. Nå er du blitt fortrollet, og du lever i en lykkelig uvitenhet om ditt forkomne liv. Du er ført på avveier, bort fra det å arbeide på din frelse med frykt og beven. (Filipperne 2,12) Du er kommet vekk fra Kristi lære. Du har hverken Faderen eller Sønnen. Nå mister du det du hadde vunnet ved ditt arbeid. Den gang du tok korset opp og fornektet deg selv, hadde du fått seier over hissighet, bekymring, lettferdig tale, baktalelse og forfengelighet; men nå glir du tilbake i det du var i før. Du mister din lønn, og kommer du på et møte hvor korsets ord blir forkynt, synes du det er så tungt, du savner gleden i Herren. Du liker ikke dette «ord som en ild, lik en hammer som knuser berg». (Jeremia 23 29. Nei, det er så dømmende. Det er en slik hård ånd der, og dermed løper du bort til antikristene – trollmennene – igjen.

Ta dere i vare! Det trenger vi å rope ut i dag mere enn på Johannes’ tid. Vi ser av det som er forklart her, at det er Antikrists ånd som arbeider i skjøgen, og hennes kjøpmenn er antikrister. Det er selvfølgelig for de aller fleste mere og mindre ubevisst. De er ført vill, derfor vil vi la røsten fra himmelen: «Gå ut fra henne», lyde kraftigere enn noensinne. (Åpenbaringen 18,4) Vi vil sette lyset i staken, hva det enn skal koste.

Dette er et utdrag av kapittelet «Antikristens ånd» fra boken «Bruden og skjøgen og de siste tider», utgitt i september 1946 av «Skjulte Skatters Forlag».
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.