Apostelen Peter: En helt ny mann

Apostelen Peter: En helt ny mann

Hva skjedde med Peter da han ble så radikalt forandet på så kort tid?

4 min. ·

Her er noen ting som vi vet om apostelen Peter:

  • Hans tro var så svak at han nesten sank under bølgene fordi han var redd. Jesus sa til ham: «Du lite troende! Hvorfor tvilte du?» (Matteus 14,28-31.)
  • Hans tro var så stor at han regelmessig utførte under i Jesu navn. (Apostlenes gjerninger 5,12.)
  • Da Jesus ble korsfestet, nektet Peter at han kjente Jesus tre ganger, fordi han var redd for konsekvensene. (Matteus 26,69-75.)
  • Peter forkynte Jesu navn så frimodig og kraftig i Jerusalem at omkring tre tusen sjeler ble lagt til menigheten på en dag. (Apostlenes gjerninger 2,41.)

Det virker nesten som om vi snakker om to forskjellige mennesker her. Hva skjedde med apostelen Peter at han ble så radikalt forandret, på så kort tid? Han ble ganske enkelt døpt med Den Hellige Ånd.

Den Hellige Ånd tok styringen

Jesus sa til disiplene før han ble tatt opp til himmelen: «Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.» Apostlenes gjerninger 1,8. Peter, som var så svak, redd og kraftløs, ble fylt av frimodighet og kraft da Den Hellige Ånd tok styringen i livet hans!

«Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere.» Johannes 14,16-18. Dette er løftet som Jesus gir sine disipler.

Vi kan se fra flere historier om Peter at han ikke alltid gjorde ting fullkomment. For eksempel da han hogg av tjenerens øre og måtte irettesettes av Jesus. Eller da han sovnet i hagen til Getsemane i stedet for å våke med Jesus mens han ba. Så det er ikke begynnelsen som avgjør hvordan enden blir. Det er ikke vår bakgrunn, eller hvem vi er av natur. Det er hva vi lar Den Hellige Ånd gjøre i oss. Hvis vi lar ham lede oss, hvis vi er lydige mot ham, så vil han føre oss inn i all sannhet og visdom. (Johannes 18,10-12; Matteus 26,37-41.)

Den samme mannen som en gang prøvde å overbevise Jesus om at han kunne unngå lidelsene som han måtte gjennomgå senere, skrev: «Mine kjære! Undre dere ikke over den ilden som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere. Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbart.» 1. Peter 4,12-13. (Matteus 16,21-23.)

Apostelen Peter: Et av våre største forbilder

Apostelen Peter er altså et av de største eksemplene vi har på et disippelliv. Ja, vi har en menneskelig natur med alle dens tendenser og svakheter. Men vi trenger ikke å være bundet av dette! Dette er faktisk ikke disse tingene som dikterer hvordan livene våre skal bli. Gud gir Den Hellige Ånd til alle som adlyder ham. (Apostlenes gjerninger 5,32.) Hvis vi vandrer i Ånden og lever i lydighet mot hans tilskyndelser, vil vi få all kraft i himmelen og på jorden for å utføre Guds gode og fullkomne vilje i våre liv. Vi blir drevet av den samme kraftige motoren som fikk til en så bemerkelsesverdig forvandling i Peter.

  • En som er bundet av bekymring om hva folk synes om dem, kan bli fri og frimodig.
  • En som er bundet av bekymring og frykt kan komme til fullkommen hvile og fred i Kristus.
  • En som er tilbøyelig til klage og misnøye kan lære takknemlighet og tilfredshet.
  • En som er slave for sine lyster kan bli fri og ren.

Og listen fortsetter. Vi vet alle selv hvor våre egne kamper ligger. Med Den Hellige Ånds hjelp og kraft kan vi fullstendig overvinne alt som holder oss tilbake!

«For Gud ga oss ikke feighets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd. Skam deg derfor ikke ved vår Herres vitnesbyrd eller ved meg, hans fange, men lid ondt sammen med meg for evangeliet, i Guds kraft! Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av.» 2. Timoteus 1,7-9.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.