Arbeid før natten kommer

Arbeid før natten kommer

Lyset beseirer mørket og kjærligheten hatet. Vi må vite hvor vi står og hva vi kjemper for.

2 min. ·

Nattmørket trenger på, og det som skal gjøres, må vi utføre mens det enda er dag. Vi hører ikke mørket eller natten til. Vi er lysets og dagens barn.

Vi er lemmer på Kristi legeme med ham selv som hode. Alt det som han vil ha sagt og gjort i denne tid, skal vi si og utføre med våre legemer som er ofret for å gjøre hans vilje.

Vi må kjenne vårt ansvar i kampen mot mørkets makter. Vi må være oss bevisst vårt høyhellige kall som lysets barn, og ikke være i tvil om vår seier over det onde. Vi må være radikalt utskilt fra alt som har med mørket å gjøre. Med lysets våpen kan vi ikke annet enn å seire. Vi skal være ikledd Kristus med alle hans dyder i kampen mot Satan og alt hans vesen.

Det går en mektig åndsstrøm ut fra Satans rike, og denne uhyggelige ånd besetter menneskene i alle retninger i råskap og villskap. Det edle og gode forsvinner, og det onde og brutale tar makten. Den kjærlighet som bandt ektefeller sammen i troskap til døden, er nærmest forsvunnet. Den sataniske egoisme tar makten og oppløser hjemmene uten å ta hensyn til hva deres barn får lide.

Mere enn før må vi arbeide i Kristi Ånd som samler og forener alt i det som er edelt og godt, i den Ånd som har makt til å beseire all innflytelse fra de onde makter.

Den mektige Ånd som går ut fra Guds og Lammets trone gir evig fred og glede og kan ikke beseires. Lyset beseirer mørket og kjærligheten hatet. Vi må vite hvor vi står og hva vi kjemper for. Har vi samfunn med lysets eller mørkets makter? Er vi helhjertede arbeidere i lyset mot mørket?

Artikkelen ble først publisert i bladet «Skjulte Skatter» i august 1984.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Dette innlegget er tilgjengelig på

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.