Arbeider du aktivt på din frelse med frykt og beven?

Arbeider du aktivt på din frelse med frykt og beven?

Hvor mange har en oppriktig interesse i dette?

2 min. ·

«… arbeid på deres frelse med frykt og beven.» Filipperne 2,12.

«… hvor nødvendig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt …» 2. Peter 2,11.

Dette er dessverre noe høyst uvanlig! Ja, hvor mange er det i det hele tatt som virkelig arbeider på å bli grundig frelst fra alt det som henger så fast ved oss? Hvem streber etter det? Hvem arbeider hardt med det? Og dessuten frykter og bever ved tanken på at de muligens kunne være for dovne, eller alt for lite interessert i dette, så de av den grunn ikke ville nå målet!?

Blant de troende råder det en kolossal overfladiskhet og likegyldighet! Ja, en søvnens ånd har makt over de aller fleste! Hvis det i det hele tatt er noe man anstrenger seg med, så er det bare med det jordiske, akkurat stikk motsatt av denne Jesu formaning: «Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som Menneskesønnen skal gi dere.» Johannes 6,27.

Hvis du, kjære venn, mener at du virkelig arbeider på din sjels frelse, vær da oppriktig, og så vennlig å notere på et stykke papir alt det du egentlig arbeider så svært med. Tenk deg godt om, og gjør det, så får du nok en peiling på hvorledes det står til med deg.

Når det gjelder et slikt arbeide, kunne det nok hende at du mere ligner en turist enn en arbeider.

Men – bedre sent enn aldri!

Klem i vei for alvor! Søk å ta igjen det forsømte!

Du burde jo ikke bare ha arbeidet hardt for å finne åndelig føde til deg selv, men også for å ha rikelig av den åndelige føde til andre.


Artikkelen ble først publisert med tittelen «Arbeid på eders frelse» i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i august 1985.
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.