Bevæpnet til å seire: Hvordan være sikker på seier over synd

Bevæpnet til å seire: Hvordan være sikker på seier over synd

Nøkkelen til full seier både på gode og onde dager er at vi elsker Jesus mer enn vår lyster.

3 min. ·

«Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.» Efeserne 6,13.

Det går virkelig an å bli utrustet til seierrik kamp mot all ondskapens åndehær. Vi kan bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Vi skal ikke undervurdere vår sterke fiende som er Satan selv, med sine åndsmakter. Forstår vi alvoret, så vil vi utruste oss med den fulle rustning, så vi også på den onde dag kan seire.

Gud svikter oss ikke

På den onde dag kan vi kjenne det som om mørkets makter stormer mot oss. Men er vi i god tid forberedt på slike angrep, så kan vi bli stående uansett hvor ond dagen kan bli.

Det står om Job: «Under alt dette syndet ikke Job.» Han stolte på Gud, at han ikke skulle svikte ham på kampens dag. Han talte rett om Gud. Det gjorde ikke hans hustru og venner. Men Job ble velsignet med dobbelt av alt hva han tidligere hadde av jordisk rikdom. Han kunne si de sterke seierens ord: « Herren ga, og Herren tok, Herrens navn være lovet!» Job 1,21-22.

Vi må ruste oss med troens seiersvisshet, slik som Paulus. Han kunne si: «Som skrevet står: For din skyld drepes vi hele dagen, vi blir regnet som slaktefår. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss.» Romerne 8,36-37.

Å elske Jesus høyere enn sine lyster er nøkkelordet til all seier i med- og motgang. «Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som er lovt dem som elsker ham.» Jakob 1,12.

Guds rustning

Djevelen har listige angrep, så vi må ha den fulle rustning på skal vi gjøre skikkelig motstand. «Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen!» 1. Peter 5:8-9. «Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere.» Jakob 4,7.

Djevelen er feig og flyr for alle lysets våpen. Han er bare kommet for å myrde, stjele og ødelegge. Før vi kan seire i de store kamper utover, så må vi beseire ham i forfengelighet og storaktighet i tankelivet i et kjødelig sinn. Fredens evangelium kan bringe de urolige og selviske tanker til ro.

Den ondes brennende piler vil slukkes ved troens skjold.

Det lønner seg å drikke av ordets kilde før en griper Åndens tveeggede sverd og troens skjold og går til kamp mot allslags onde makter.

Seierens lønn er stor i himmelen!

Artikkelen ble først publisert i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i oktober 1990, med tittelen «Motstand på den onde dag»,
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Dette innlegget er tilgjengelig på

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.