Paulus og Silas: Styrket i sitt indre menneske

Paulus og Silas: Styrket i sitt indre menneske

Har du noen gang lurt på hvordan Paulus og Silas kunne beholde sin glede mens de var i fengsel?

4 min. ·

Tross stokkeslag og fengsel kunne Paulus og Silas bevare sine tanker i Kristus Jesus og be til Gud og lovsynge slik at hele fengselet ristet og lenkene løsnet og dørene gikk opp! Hvordan klarte de å gjøre dette? (Apostlenes gjerninger 16,22-35.)

Se ikke på det ytre!

«Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom, ved sin Ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre menneske, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er …» Efeserne 3,16-19.

De ytre forhold har en veldig innflytelse på oss som mennesker. Disse forhold kan være svært omskiftende, og de kan være svært vanskelige. Vårt innvortes menneske er vårt forhold til Gud og hans lover. (Romerne 7,22-23.) Paulus ber at vi må styrkes med kraft ved hans Ånd. Det betyr at vi har kraft til å beholde forbindelsen med Gud og tenke på hans lover, så vi blir i dem uansett hvordan de ytre forhold er! Ved å bli i livets Ånds lov, frigjøres vi fra synden og døden, og trengslene virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål! (Romerne 8,2; 2. Korinter 4,17-18.)

Det blir et spørsmål hva vi har for øye – det synlige eller det usynlige. De som ikke kan beholde forbindelsen med Gud, ser på det ytre. Da kommer de inn i syndens og dødens lov, og alt blir tungt og vanskelig. Derfor er det om å gjøre at vårt indre menneske styrkes ved Ånden – akkurat som Paulus og Silas.

«… at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte …» Som mennesker er alle vanskelige å ha med å gjøre. Derfor er det å bli ett det aller vanskeligste. Hva som blir sagt og gjort, bringer oss så lett ut av kjærligheten når vi ikke er grunnfestet. Og da kan en ikke fatte hva som fører til liv og fred. Er en grunnfestet i kjærligheten – har kraft i sitt indre menneske til å forbli i livets Ånds lov – uansett hva som blir sagt og gjort, da forstår en ut fra Åndens virkninger i hjertet hva en skal gjøre for at det skal bli liv og fred! (Romerne 8,6.)

De ytre forhold til Paulus og Silas

Når vi tenker på de ytre forhold Paulus var i når han gir denne formaning: «Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!» da forstår vi hva det betyr å ha et styrket indre menneske. Når vi tenker på dette, får også Paulus' formaninger større vekt.

Uten å bli påvirket av den fysiske nøden og den uvisshet han levde i, enten han skulle bli dødsdømt eller ikke, øste han ut av Guds fylde i sitt indre menneske og skrev brevene til Efeserne, Filipperne osv. «… så dere kan bli fylt til hele Guds fylde.» – Slik lyder hans formaninger. Og videre: «Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.» (Filipperne 1,12-21; Efeserne 3,19; Filipperne 4,4-7.)

Ja, se det er hemmeligheten til fremgang i Gud og et lykkelig liv. Da blir det bestandig en herlig utgang av alle forhold. Slik var Paulus og Silas i stand til å synge i fengslet. Ja, vi ser hvilken utgang de fikk. Fangevokteren og hele hans hus ble frelst!

Slik blir det for oss alle, hva slags fengsel eller forhold vi er i, hvis Ånden får styrke vårt indre menneske, så vårt hjerte og våre tanker bevares i Kristus Jesus. Da åpnes alle dører, og alle lenker faller av, akkurat som for Paulus og Silas.


Dette er en redigert versjon av en artikkel som først ble publisert i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i mai 1965, med tittelen «Det innvortes menneske».
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.