26 bibelvers til å styrke deg gjennom covid-19-pandemien

26 bibelvers til å styrke deg gjennom covid-19-pandemien

: I denne usikre tiden under koronavirus-/covid-19-pandemien kan vi finne trøst og hjelp i Guds ord.

6 min. ·

I denne unike tiden under koronavirus-/covid-19-pandemien, kan det ligge veldig nært til å bli fristet til frykt, bekymring og stress. Det kan virke at vi har all grunn til bekymring, enten det gjelder vår helse, vår arbeidssikkerhet, vår økonomi, vår isolasjon og våre kjære. Men her er vår mulighet til å tro på og holde fast ved Guds ord. Det er så mange bibelvers om frykt og bekymring som kan gi oss trøsten som vi ikke finner andre steder.

Sannheten er at vi har den største kraften i universet på vår side. Vi har den allmektige Gud, himmelens og jordens skaper, som holder oss i sin hule hånd! Han vil støtte oss gjennom det hele så lenger vi stoler på ham. Disse bibelversene viser det.

Alle disse bibelversene kan være våpen vi kan bruke til å bekjempe fristelsen til frykt og bekymring. Stå fast ved disse løfter fra Herren og ingen forhold vil kunne få deg ut av hvilen, uansett hvor mye du blir fristet til det.

 1. «For Gud ga oss ikke feighets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.» Timoteus 1,7.
 2. «Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd.» Salme 121,5.
 3. «Herren er med meg, jeg frykter ikke.» Salme 118,6.
 4. «Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.» Salme 23,4.
 5. «Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore.» Josva 1,9.
 6. «Selges ikke to spurver for en skilling? Men uten deres Far faller ikke én av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hodet, er talt alle sammen. Frykt derfor ikke! Dere er mer verd enn mange spurver.» Matteus 10,29-31.
 7. «Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud! Hvor veldig er summen av dem!» Salme 139,16-17.
 8. «Tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.» Hebreerne 11,1.
 9. «Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde?» Matteus 6,27.
 10. «Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull – som jo lutres ved ild – skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse.»  Peter 1,7.
 11. «Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den.» Korinter 10,13.
 12. «Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand!» Salomos Ordspråk 3,5.
 13. «Men Jesus så på dem og sa til dem: For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig Matteus 19,26.
 14. «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. For øvrig, brødre: Alt som er sant, alt som er ære verd, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verd å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verd – gi akt på det!» Filipperne 4,6-8.
 15. «Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Men han som gransker hjertene, vet hva Ånden trakter etter. For det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige. For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt.» Romerne 8,26-28.
 16. «Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» Peter 5,7.
 17. «Men de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette.» Jesaja 40,31.
 18. «For alt slikt søker hedningene etter. Men deres* himmelske Far vet at dere trenger alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!» Matteus 6,32-33.
 19. «Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit.» Jesaja 26,
 20. «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.» Matteus 11,28-30.
 21. «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.” Jeremias 29,11.
 22. « Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle ham og finne ham – enda han ikke er langt borte fra en eneste av oss.» Apostlenes gjerninger 17,27.
 23. «La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har. For han har sagt: Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.» Hebreerne 13,5.
 24. «Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, dine murer står alltid for meg.» Jesaja 49,16.
 25. «De som setter sin lit til Herren, er som Sions berg, som ikke rokkes, men står for evig.» Salme 125,1.
 26. «Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus.» Filipperne 4,19.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.