Bønn: Et mektig hemmelig våpen

Bønn: Et mektig hemmelig våpen

Satan vet hvor kraftig bønn er. Ved trofasthet i bønn kan vi pulverisere hans skadelige planer.

5 min. ·

Bønn er en makt. Den rører ved evige krefter og setter dem i bevegelse; den får Gud til å handle. Det er den indre tjeneste for Guds åsyn. Den indre tjeneste er den som Satan frykter mest, fordi bønn er en makt, en utfoldelse av et intenst åndelig arbeid som bringer store, åpenbare frukter.

Den høyeste form av bønn er et indre bevisst og klarsynt åndelig samarbeid med vår store Yppersteprest for å fullføre Guds plan med sin menighet. Bønn krever at kropp, sjel og ånd er underlagt Åndens kraft. Den krever stillhet, da kun ved å høre hans røst kan vår ånd gjennomtrenges av den samme bønn som Jesus ber.

Satans forsøk på å holde deg fra å be

For Satan er det maktpåliggende at du ikke ber. Bønn griper inn i hans makt, forstyrrer hans planer, legger hans rike øde. Han fyller ditt legeme, sjel og ånd med uro. Din kropp er trett, ditt sinn er plaget, din ånd er nedtrykt.  Alt er Satans verk for at du ikke skal be.

Når du kneler ned i bønn. Har du merket at din kropp ikke vil være i en knelende stilling; hele kroppen er en enste urolig protest. Du vrir deg en stund og reiser deg opp. Satan har seiret gjennom ditt legeme. Ditt legeme skal være et hellig, Gud velbehagelig offer. Legemet skal holdes i trelldom; det skal være under Åndens kontroll. Det må ikke herske, men det skal beherskes.

Satan setter ditt sjeleliv i en slik tilstand, at du ikke kan be. Hele ditt følelsesliv setter han i svingninger, og så forteller han deg at du ikke er «opplagt» til å be, og at du ikke «føler» det slik.. Han blåser ditt følelsesliv opp i en lett, intetsigende glede, eller han trykker det ned i mismot, slik at du blir lei deg. Han plager ditt sinn i det ytre jaget; han sier deg at nå får du ta det rolig.

Han legger trykk på din ånd, slik at du blir tung i dine tanker, eller han lar dem fare om i det vide og brede. Spesielt når du skal be, får dine tanker det travelt; da hvisker Satan: vent til en mer beleilig tid.

Slik plyndrer Satan Guds barn for deres mest fruktbringende arbeid. Her får vi et lite innblikk i en gren av Satans virksomhet. «For hva han har i sinne, det er vi ikke uvitende om», sier Paulus. (2. Korinter 2,11)

Hvis du har seiret og fått den underbare forbindelsen med Gud, så legg merke til Satans list. Så snart du har fått smake sødmen av Guds nærhet, da hvisker Satan: «Nå er det nok.» Du reiser deg opp og takker Gud for hva du har fått, men Satan narret deg. Gud ville ha deg i bønn. Gud har ikke slik hastverk som vi mennesker. Du skulle ikke bare be ned en søt følelse i ditt hjerte, men en fylde av velsignelse, slik at du aldri skulle komme tomhendt til noe menneske, men bringe med deg en fylde av åndelig velsignelse. Vi lever ikke livet bare for å få litt til oss selv. Vi er skyldige til å bringe strømmer av velsignelse til andre.

Bønn er en åndelig kamp

Når du har nedbedt velsignelser i din egen sjel, så sier Satan: Nå er det nok; nå er du velsignet. Men hør ikke på ham. Når du har sett at du kunne be velsignelse over din egen sjel, så må du også vite at du kan be velsignelse over andre sjeler. Her er den indre tjenesten. La det ikke bare bli bønner for dine nærmeste og en eller annen som du hører har det vondt. Strekk dine teltsnorer langt ut. Be ned strømmer av velsignelser over tørre hjerter, over tørre steder. Utøs ved bønn en fylde av nåde over menigheten og over alle som Gud har satt til å tjene de hellige. Deres velsignelse vil være en frukt av ditt arbeid for Guds åsyn. I deres arbeid spores fremgang, deres indre liv utvikles, Gud renser dem.

I stillhet for Guds ansikt kan du, uten at noen vet det, berike Guds folk med himmelske skatter. Ingen tjeneste er så fruktbringende, og derfor er ingen sjel så hatet av Satan som den som forstår å be. Derfor er også en slik sjel i kamp. Det er kamp i åndens verden. Enhver som følger Jesus er forpliktet å tre inn i rekkene. Å hvile i Gud er ikke det samme som åndelig dovenskap. Passiv hvile er broen over til ørkesløshet. Vær med i arbeidet for at Jesu brud, menigheten, kan fremstilles ren for hans åsyn. Det er en forrett å få være med. Gå inn i hjertets lønnkammer, og lev et arbeidende bønneliv der med din Gud. Hvis du vil seire helt, så gå aldri ut derfra.

Artikkelen ble først publisert i BCCs menighetsblad Skjulte Skatter» i 1912, under tittelen «Bøn er arbeide».
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.