Bryt lenkene som du ikke visste bandt deg

Bryt lenkene som du ikke visste bandt deg

Vet du egentlig hva Bibelen sier om å være en slave?

4 min. ·

Frihet. Kan du smake det? Hvilken gode er større enn frihet? Fremfor alt annet, fremfor penger, fine biler, å være flink i sport, verdsetter de fleste frihet. Men er du virkelig fri?

Du kan tenke hva du vil, si hva du vil, gjøre hva du vil. Det er et fritt land. Du velger selv. Inntil du tilfeldigvis ser et nytt par sko på kjøpesenteret, og du bare må ha dem. Eller en klassekamerat sier noe ekstra dumt og du bare må gi et sarkastisk svar. Eller når noen attraktiv går forbi deg på stranden, og du bare må se. Plutselig har du ikke så mye kontroll over valgene allikevel.

Det er slaveri av verste slag. Å være syndens slave. Som Jesus sier i Johannes 8,34: «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd, er syndens trell.»

Kanskje du ikke er så fri som du trodde.

Og ofte føles det ikke som slaveri. Det føles som om du gjør det du ønsker. Fordi noe i deg vil bruke penger på de nye skoene på kjøpesenteret – penger som du vet at du ikke har. Noe i deg vil gi et virkelig bitende skarpt svar når klassekameratene sier noe dumt. Noe i deg vil se på de attraktive menneskene som går på stranden. Det føles som frihet. Det føles som om du får alt det du ønsker.

Men som kristen vil du også leve etter Bibelens bud, hellig og ren og fri for synd. (1. Johannes 3,3) Det er også noe i deg som fortsatt vil synde. Og innerst inne er det egentlig ikke det du vil lenger. Når du kjenner at lenkene binder deg og hindrer deg fra å gjøre Guds vilje, gang på gang, da vekkes et skikkelig hat mot synd i deg.

«Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov.» Romerne 7,21-22.

Bare fordi du bestemmer deg for å leve for Jesus betyr det ikke at synden din bare forsvinner av seg selv.

Du gleder deg i Guds lov og likevel ligger det onde deg for hånden. Selv om du vil gjøre det gode. Bare fordi du bestemmer deg for å leve for Jesus betyr det ikke at synden din bare forsvinner av seg selv. Men du kan beseire dens makt over deg. Du kan bryte lenkene som binder deg. Når ditt hat mot synd er sterkt nok, kan du fornekte synden som prøver å tvinge deg til å handle eller tenke på måter som ikke behager Gud. Du kan døde den syndige naturen i deg og bli fri. (Kolosserne 3,5)

«Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere.» Apostlenes gjerninger 1,8. Den Hellige Ånds kraft ble gitt nettopp av denne grunn.Ved tro, ved lydighet, ved Guds store nåde og barmhjertighet, knuses syndens lenker, og du blir fri. Bibelen inneholder den kraften du trenger for å bli ferdig med synden. Den kraften du trenger for ikke å gjøre det du ikke vil gjøre. Lydighet mot Gud vil sette deg fri. Lydighet mot sannheten vil sette deg fri. Du skylder ikke Satan noe. Jesus har kjøpt deg fri fra all din skyld og synd.

Og når synden synes å tvinge deg til å gjøre dette og hint, til å se hit og dit, og den er så sterk at du føler at du bare  gjøre det, så kan du huske dette løftet. Husk at Bibelen kaller oss til å være fri. Helt fri. Vi er ikke lenger bundet av syndens lenker. Be til Gud. Gjør det han befaler. Motstå lystene som stiger opp i deg og død dem.

«Men de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette.» Jesaja 40,31. Du er med andre ord fri.

«Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Johannes 8,36.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.