Dagens ark

Dagens ark

Hvilken betydning har historien om Noas ark for oss som lever tusener av år senere?

5 min. ·

Kanskje har du hørt historien om Noas ark som barn: En gudfryktig mann var lydig mot Gud, og bygget en enorm båt for å redde familien sin fra den vreden Gud sendte over jorden i form av en stor oversvømmelse.

Hvor takknemlige måtte ikke Noa og familien hans ha vært gjennom de 40 dagene med regn! De hadde vært lydige mot Guds advarsler! Hvilken betydning har denne historien for oss som lever tusener av år etter Noa?

Første Mosebok 6, 5 forklarer hvorfor Guds vrede kom over jorden på Noas tid: «Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i hjertene deres var onde hele dagen lang.»

I Romerne 1, 18-19 kan vi lese mer om denne ondskapen: «For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet som holder sannheten nede i urettferdighet.  For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem.»  

Med andre ord, Gud gleder seg over dem som søker å vandre trofast i forhold til den forståelsen han har gitt dem om hva som er sant og rett. På den andre siden, Guds vrede tennes over dem som gang etter gang går imot de sannhetene som han har lagt inn i dem. I Forkynneren 7, 29, legger Salomo merke til menneskehetens tendens til å komme bort fra sannheten: «Se, dette er det eneste jeg har funnet ut: Gud skapte mennesket som det skulle være, men det har mange underlige ting for seg.»

Finnes det en ark som vi kan gå inn i?

Gud har også klart og tydelig advart oss, på mange steder i Bibelen, om at hans vrede vil komme over jorden igjen, selv om det ikke vil være som en oversvømmelse. Finnes det en «ark» som vi kan gå inn i, for å bli spart, slik som Noa og familien hans ble spart?

For dem som lengter etter å leve et sant og oppriktig kristenliv, er svaret ja! «For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus.» 1. Tessaloniker 5, 9. I Johannes 15 innbyr Jesus oss til å komme inn i den moderne tids ark: «Likesom Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder fast på mine bud, da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt fast på min Fars bud og blir i hans kjærlighet.» Vers 9 og 10. Velger vi å leve et liv i trofasthet mot Guds ord plasseres vi trygt i dagens ark.

Likevel, som mennesker fristes vi, selv etter at vi har gitt våre liv i Guds hender, til å si og gjøre ting som er helt motsatt av det vi vet er Guds vilje. For eksempel kan vi fristes til å lyve om en feil vi gjorde på arbeidsplassen, spre rykter om andre, eller fuske med penger. Men i Kristus finnes kraft til å unngå det som får fram Guds vrede, og til å leve et liv som tiltaler Herren.

Guds ord gir oss kraft

I 1. Korintierne 10, 13 har vi dette løftet: «Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere fristes over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den.» Hvis vi søker Gud av hele vårt hjerte vil han oppfylle dette ordet i livene våre.

Guds ord gir oss klar veiledning for hvordan vi kan få kraften vi trenger for å seire over vår syndige natur:

– I Salmene skriver David om å gjemme Guds ord i våre hjerter, ord som kan hjelpe oss til å stå imot når vi fristes til å synde (Salme 119, 9-11).

– I Hebreerne formanes vi til å søke ham i bønn for å få hjelp i fristelse (Hebreerne 4, 15-16).

– I sitt første brev oppmuntrer Johannes oss til å ha samfunn med andre som også har et sinn som ønsker å seire over synd (1. Johannes 1, 7).

– I Lukas sier Jesus til disiplene sine, «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.» (Lukas 9, 23).

Trygg innenfor arken

Ved å leve et slikt liv i Kristus, vil vi slippe unna vreden Gud vil sende over de ugudelige, akkurat som Noa og familien gjorde. Hvor trygt og godt det vil bli å være inne i denne arken midt under alle de forskjellige tidene som kommer over livene våre og over menneskeheten!

«Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft, og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten.» 2. Peter 1, 3-4.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.