Vil du bli fylt med himlenes rike?

Vil du bli fylt med himlenes rike?

Den gode nyheten er at de som hungrer SKAL fylles!

4 min. ·

«Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres.» Matteus 5,3.

«Men han svarte og sa: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Matteus 4,4.

Vårt legeme kan oppholdes ved brød – det som vokser opp av jorden – for det er skapt av jord. Men vår ånd må ha næring fra Gud, for den er kommet fra Gud. Menneskene tenker i alminnelighet bare på legemet og beriker seg med det som legemet begjærer. Da blir deres ånd fattig. De fleste forstår ikke den fattigdom. De blir rastløse og jager bare etter adspredelse.

Hvem er de fattige i ånden?

Jesu budskap var: «Himlenes rike er kommet nær.» Matteus 10,7. Vår ånd kan bare mettes med himlenes rike. Jesus kom med rikdom for vår ånd. Derfor sa han: Salige er de fattige i ånden, de som sørger, de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes. Han dekket bord for vår ånd. De som ikke kunne tilfredsstilles med det synlige, de kunne bli rike i sin ånd. De kunne bli fylt med himlenes rike og bli fullkomne, likesom deres himmelske Fader var fullkommen. (Matteus 5,48.)

Når Johannes’ disipler spurte Jesus om han var den som skulle komme, svarte Jesus at evangeliet forkynnes for fattige. (Matteus 11,5.). Og på den siste og den store dag i høytiden ropte han ut: Om noen tørster, han komme til meg og drikke! (Johannes 7,37.) Da hadde de prøvd alt det høytiden kunne gi dem. Alt var synlig herlighet og døde gjerninger. Hvis det var noen der som ikke kunne tilfredsstilles med alt dette, og som kjente denne fattigdom i ånden, så kunne de slukke sin tørst hos ham.

I lignelsen om det gode kornet og ugresset sier Jesus: Det gode kornet, det er rikets barn, men ugresset er den ondes barn. (Matteus 13,38.) Rikets barn er de som ikke kan tilfredsstilles med det jordiske. De hungrer etter rettferdighet. De trakter etter det himmelske – etter å fylles med det liv Jesus forkynner i Bergprekenen. De blir misforstått og utlendinger her i verden. De får den gode bekjennelse som Jesus vitnet: «Mitt rike er ikke av denne verden». Johannes 18,36. Men når denne tidshusholdning er forbi, og Jesus skal opprette sitt rike, da skal den ondes barn sankes ut av hans rike, og de rettferdige skal skinne som solen i sin Faders rike. (Matteus 13,41-43.) Da skal deres skjulte liv med Kristus i Gud bli åpenbart. (Kolosserne 3,1-4.) Den rikdom av himlenes rike de har fått i sin ånd, vil da stråle frem.

Skatt himlenes rike høyt!

Vi kan ikke søke rikdom for legemet og ånd på en gang. Ingen kan tjene to herrer, lærer Jesus oss. Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal vi få alt det legemet trenger i tilgift. (Matteus 6,24-34.)

Vi kan ut av vårt tankeliv forstå hvor vårt hjerte er. Og vårt hjerte er der hvor vår skatt er. (Lukas 12,34.) Få skatter himlenes rike så høyt at de selger alt hva de eier, med glede, for å kjøpe den perlen – oppgir alt for å være Jesu disippel. Derfor er det tydelig å merke, når samtalen dreier seg om jordiske ting, da har menneskene – også de som kaller seg troende – et rikt tankeliv. Da er interessen stor, men kommer samtalen inn på himlenes rike – det åndelige – da har de et fattig tankeliv. Da blir de snart trette.

Efeserne hadde fått tro på Jesus og fått kjærlighet til alle de hellige, men de manglet forståelse av hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og de så ikke hvor overvettes stor hans makt er for dem som tror. Derfor holdt Paulus ikke opp med å be for dem at Gud måtte gi dem visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg. (Efeserne 1,15-19.)

Den samme mangel kan man også tydelig merke i dag. Må Gud mektig fylle oss alle med denne visdoms og åpenbarings Ånd, så interessen for Guds rike blir langt større iblant oss.


Artikkelen ble først publisert i BCCs menighetsblad med tittelen «De fattige i ånden» i februar 1960.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.