Pakten og løftene: Hvorfor lydighet mer enn lønner seg

Pakten og løftene: Hvorfor lydighet mer enn lønner seg

Når du inngår en pakt med Gud som Jesus gjorde da han var på jorden som menneske, får du utrolige løfter for livet ditt!

3 min. ·

«Husk at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden.» Efeserne 2, 12.

Israel hadde en pakt med Gud, og den pakten ga dem mange herlige løfter. Men sviktet de pakten, så kom straffen – tukten – over dem. Gud hadde ved Sinai gitt dem en del bud å holde.

En ny type pakt opprettes

Jesus ble født inn i menneskeslekten, og han sier idet han trer inn i verden: «Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg: Se, jeg kommer – i bokrullen er det skrevet om meg – for å gjøre din vilje, Gud.» Hebreerne 10, 5-7.

Dette var den pakt Jesus opprettet med sin Fader. Det var ikke bare å holde noen bud, men å gjøre Faderens vilje. Der var det ingen grense. For å lære lydighet måtte han frembære seg selv som et offer. (Hebreerne 5, 8; Hebreerne 9, 14.) Han måtte oppgi sin vilje – han måtte dø for å gjøre Faderens vilje. (Johannes 6, 38.) Og i kraft av en evig pakts blod førte Gud fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde. (Hebreerne 13, 20.) Denne pakts løfter er mye større enn den gamle pakts løfter.

Denne nye pakt kunne ikke Gud opprette med et helt folk, men Jesus sier: «Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.» Johannes 10, 27. Dette gjelder ikke bare jødene, men ved forkynnelsen av Kristi evangelium samles disse får fra alle folk og land. Jesus sa: «og de følger meg». De går inn i den samme pakt som Jesus. Dåpen er et vitnesbyrd om det. «Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død?» Romerne 6, 3-5. Det er døden over vår egenvilje, så vi kan vandre i et nytt levnet – etter Faderens vilje, slik som Jesus. Da blir Jesus vår hyrde, og vi får del i samme paktens blod, som også gir oss rett til oppstandelsen fra de døde. Det blir opprykkelsen, da vi skal møte Jesus i skyen. (1. Tessaloniker 4, 16-17.)

Paktens løfter

Er vi tro i pakten, da blir alle paktens løfter oppfylt på oss – vi har rett til dem. Les om dem, og du vil bli varm om hjertet hvis du tror. Først behøver du ikke å bekymre deg mer for ditt jordiske utkomme. Det skal tilfalle deg når du gjør Guds vilje. (Matteus 6, 31-34.) Så får du del i guddommelig natur og unnflyr all fordervelse i verden. (2. Peter 1, 4.) Du blir Guds arving og skal herliggjøres med Jesus. (Romerne 8, 17.) Du får sitte på trone med ham, slik som han har satt seg med sin Far på hans trone. (Åpenbaringen 3, 21.) Slik kan vi fortsette. «Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham.» 1. Korinter 2, 9.

De som elsker ham, er de som holder hans bud. (Johannes 14, 15.) De er tro i pakten, slik som fårenes store hyrde var, og de skal leve med ham i herlighet. (2. Timoteus 2, 11-12.)

Artikkelen ble først publisert med tittelen «Pakten og løftene» i bladet «Skjulte Skatter» i september 1964.
©Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.