De rene av hjertet skal se Gud

De rene av hjertet skal se Gud

Siden det står skrevet slik må begge deler være mulige!

3 min. ·

Hvis det ikke var mulig her i verden å bli ren av hjertet, ville altså ingen noensinne komme til å se Gud. (Matteus 5,8)

Og da ville ikke dette herlige ord av Jesu munn hatt noen som helst betydning for oss. Og dette er helt utelukket, at hans ord skulle være betydningsløse! Altså er det fullt ut mulig ved en levende i tro å bli ren av hjertet nå her i nådens tid! Ære være Gud i det høyeste! For en nåde! For en kjærlighet!

Ren er det samme som hellig. «Men vær, etter Den Hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd. For det er skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig.» 1. Peter 1,15-16.

Hellige i all deres ferd, det blir jo nøyaktig det samme som hellige og rene på alle områder! Altså seier over all bevisst synd av alle mulige slag, slik som Skriften vitner om det på mangfoldig forskjellige måter! Vi er kalt til å bli hellige slik som Gud er hellig! (Matteus 5,48) Dette blir da igjen det samme som hellige gjerninger, hellige ord, rene og hellige tanker, og det samme som Kristi sinnelag! (1. Korinter 2,16)

Menneskelig talt høres alt dette utrolig, men det er likevel fullkomment sant etter Skriftens tydelige ord. Så det bør vi bøye oss for i all ærbødighet. Det er bare om å gjøre enfoldig å tro det, akkurat som et lite barn, og slik bli i stand til å oppleve det!

Det hele dreier seg om en gjennomgripende, grundig, renselsesprosess. Og dette er beskrevet på en enkel og virkningsfull måte i 1. Peter 1,22: «Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten».

Her er rensningsmidlet beskrevet som: lydighet mot sannheten = lydighet mot alt Guds ord i Det nye testamente = alle livets ord! Hvert av disse renser oss fra én eller flere synder. For eksempel: Gi! Ved å gjøre det, renses vi fra gjerrighet og pengekjærhet. Fornedre seg selv, underordne seg, ikke være selvklok, gjerne holde seg til det lave. Ved lydighet mot disse ord, renses vi fra stolthet, hovmod, overmot, som er særlig viktig!

Ved å elske hverandre inderlig av hjertet, renses vi fra egenkjærlighet, fra å late som om vi elsker, og fra å ha noe som helst imot hverandre, og fra uenighet og splittelser, som jo er særlig viktig!

Ved å rette seg etter ordet: «Gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning», (1. Timoteus 6,6) blir vi grundig frelst fra all havesyke og hovmodig skryt, samt fra forfengelighet og fråtseri! For en stor, sann vinning!

Ved å lyde ordet: «La oss holde uryggelig fast ved bekjennelsen av vårt håp» (Hebreerne 10,23), blir vi renset fra unndragelse, forsagthet, menneskefrykt og mangel på frimodighet.

Det finnes overhodet ikke annen frelse enn ved lydighet! Det står tydelig og klart og lettfattelig i Hebreerne 5,9. Vi er Kristi verk og vi forherliger hans navn ved i lydighet å vandre i de gjerninger han legger ferdig foran oss. (Efeserne 2,10)

Dette er en redigert versjon av en artikkel som først ble publisert i BCCs menighetsblad Skjulte Skatter i desember 1980.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.