Den enorme kraften i forventningens ånd

Hvorfor kan vi som Jesu disipler se frem til hans retur med stor frimodighet, forventning, håp og glede? Hva har Gud planlagt for oss i de siste tider?

Dette innlegget er tilgjengelig på

Scripture taken from the New King James Version®, unless otherwise specified. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved.