Den enorme kraften i forventningens ånd

Hvorfor kan vi som Jesu disipler se frem til hans retur med stor frimodighet, forventning, håp og glede? Hva har Gud planlagt for oss i de siste tider?

Dette innlegget er tilgjengelig på

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.