Den Hellige Ånd – en mektig kraft til å bryte seg løs!

Den Hellige Ånd – en mektig kraft til å bryte seg løs!

Da Gud sendte Den Hellige Ånd til jorden var det med bulder og brak – og kraft! Hva er kraften til?

4 min. ·

Da Gud sendte Den Hellige Ånd til jorden på pinsefestens dag, da skjedde det med kraft, med bulder og brak. Gud ville at folk skulle legge merke til at Ånden var kommet til jorden. Det var en markering fra Guds side at en helt ny tid var kommet.

Jesu beseiret synden, dødsriket og døden!

Da Gud sendte Den Hellige Ånd til jorden, så var det en kunngjøring om at Jesu verk var fullendt. Han hadde kommet i kjød, som et menneske, uten en eneste gang å bli besmittet av kjødet sitt. Han elsket sin Far og gjorde Faderens vilje i alt, inntil Golgatakorset. Og der på korset måtte han også overgi seg til Faderen i tro. For det ble et stort mørke over hele landet, og det mørke kom også inn i hans sjel; det var vel første gang at Faderen forlot ham. Da måtte Sønnen selv, ved levende tro, overgi sin ånd til Gud. Da var verket ferdig.

Jesus Kristus sto opp den tredje dag som vår Frelser. I de tre dagene var han ned i dødsriket og talte til de som var i fangenskap og ikke hadde hørt Noahs advarsel om å omvende seg, og ga dem håp og forkynte at han hadde tatt nøklene fra døden og dødsriket. (1. Peter 3,18-20; Hebreerne 2,14-15; Åpenbaringen 1,18) For å bevise det, sa han til noen av dem som var tilstede: Stå her nå mens jeg sprenger dødsrikets porter! Så sprengte han porten og det var en hel del som fulgte ham opp. Det var profeter og andre som hadde levd for flere hundre år siden, og de viste seg på gaten i Jerusalem. (Matteus 27,51-53) Det var en mektig manifestasjon at Jesu verk var fullendt.

Den Hellige Ånd: Kraft for oss å bryte oss løs

Så, på pinsedagen, sendte han den Ånd tilbake til jorden. Da sendte han Den Hellige Ånd, som kom med et kolossalt bulder og brak. Det var en manifestasjon at en ny tid var begynt. Da gikk vi inn i vår tid, Jesu tid, da vi kunne likedannes med hans bilde. Det skjer bare ved hjelp av Hjelperen, Den Hellige Ånd. Han lyser opp i vårt indre og han gir oss også kraft til å gå denne veien. Ved Den Hellige Ånd får vi krafts Ånd, og det er viktig for å bryte seg løs fra sine synder, bryte seg løs fra gamle kamerater. For å bryte seg løs trenger vi krafts Ånd, og den ligger også i Den Hellige Ånd.

Det kan sammenlignes med en rakett som skal skytes ut i sin bane. For å komme ut av jordens atmosfære, trenges det enorme krefter. Det er forskjellige trinn og startraketter, men endelig bryter den fri fra atmosfæren og flyter i sin bane. Da kan den styres uten disse veldige krefter. Her overtar visdommen i vårt åndelige liv, med en roligere veiledning og utvikling. Gud ga oss ikke motløshetens ånd. Han ga oss krafts Ånd og kjærlighets og sindighets Ånd. (2. Timoteus 1,7) Det er visdommens Ånd, men først trenger vi også kraft for å bryte oss løs!

Be om Den Hellige Ånds kraft!

Hvis du føler at du ikke har noe styrke til å gjennomføre Guds vilje og seire over synden, be da til Gud om Den Hellige Ånds kraft! Du må trelle deg fri, slik at du gir opp hele din vilje og gir alt til Gud. Dess mer du treller, dess mer du kjenner at du ikke makter det selv. Da blir det et rop i ditt indre om å få Den Hellige Ånd som en iboende kraft i ditt liv! Da kan Gud gi deg Ånden. Du vet når du har fått Den Hellige Ånd: Da får du glede og fred. Himlenes rike blir en del av ditt liv, og Den Hellige Ånd er kraften som driver deg, hjelper deg og trøster deg.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.