Den Hellige Ånd – en sterk motor

Den Hellige Ånd – en sterk motor

«Før en kristen har fått Den Hellige Ånd kan han sammenlignes med en bil som mangler motoren.» Les hva Svein Gilbu skriver om pinsefesten og Den Hellige Ånds drivende kraft i denne kommentaren.

2 min. ·

«Før en kristen har fått Den Hellige Ånd kan han sammenlignes med en bil som mangler motoren». Les hva Svein Gilbu skriver om pinsefesten og Den Hellige Ånds drivende kraft i denne kommentaren.

I disse dager feires pinse av millioner av kristne over hele jorden. Hvorfor feirer vi pinsen? Jo, vi minnes den gang Den Hellige Ånd for alvor kom til jorden.

Etter påsken var disiplene samlet i et stort hus i Jerusalem. Plutselig hørte de en voldsom lyd fra himmelen. Det hørtes ut som et stormvær som fylte hele huset. Og disiplene ble fylt med Den Hellige Ånd og fikk en sterk kraft i seg. Tenk bare på Peter som i påsken hadde nektet at han kjente Jesus. Nå sto han frem i Jerusalem og talte frimodig om Jesus. Det var så overbevisende at 3000 mennesker omvendte seg den dagen.

Peter ble en ny mann den dag. Han ble plutselig frimodig. Den Hellige Ånd ble som en sterk motor i hans indre. «For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn» står det i Rom 8, 14. Hvis vi tenker på en bil, så har den en motor som driver bilen frem – ikke bare på sletta, men også i sterke motbakker. Slik er også Den Hellige Ånd. Den er som en sterk motor. Før en kristen har fått Den Hellige Ånd kan han sammenlignes med en bil som mangler motoren. Det er vanskelig å være frimodig overfor menneskene og bekjenne Jesu navn. Man mangler fremdrift i sitt kristenliv. Andre må nærmest skyve en avsted.

Hvis du ønsker å få en sterk motor i ditt indre, så følg Peters oppskrift. Han sier i Apg, 5, 32. at Den Hellige Ånd blir gitt til alle dem som lyder Gud. Prøv denne anvisning, du som ønsker å leve et kristenliv i frimodighet og ønsker å leve med seier over synden. Vær lydig mot de Guds ord du kjenner. Da skal du bli fylt med Den Hellige Ånd. Selv om du da møter motbakker i ditt liv, så vil den sterke motoren trekke bilen opp og over bakketoppene. Det går fremover og du blir ustoppelig.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.