Den ondes ordbok

Den ondes ordbok

Djevelen er en løgner og forfører – også når det gjelder Guds ord. Hvordan leser du Bibelen? Kan du se hva som virkelig star der, og tro på det?

3 min. ·

Denne boken er flittig og grundig benyttet av «troende» mennesker, uten at man er seg bevisst hva man gjør.

Alle de mangfoldige, herlige og sterke livets ord, de som nettopp gjelder vårt liv, de er et fremmed, ukjent språk for de aller fleste «troende».

Nettopp derfor må man ha en pålitelig ordbok (leksikon), og Satan er mer enn villig med sin forførende ordbok. Det er jo ingen bok man har i hendene, men så mye mer i sitt sinn og i sin tankegang. Det foregår ganske enkelt og lettvint, så å si automatisk.

Man leser f.eks. ordet «all» eller «alt». Det betyr «litt» eller «et bitte lite grann». Eller man leser «i dag, om dere hører hans røst …». «I dag», det betyr «en annen dag når jeg finner det mer beleilig». Skriften formaner svært mye til å gjøre en mengde gode gjerninger av mange forskjellige slag. Gjøre betyr da at det har Jesus gjort istedenfor oss, så det er i orden, eller m.a.o. det behøver jeg ikke gjøre.

Dessuten forklarer den ondes ordbok oss at det står skrevet: «Dere kan intet gjøre». Men dette er jo, som ventelig kan være i en slik ordbok, fullkomment falskt! For det står helt tydelig: «Uten meg kan dere intet gjøre». Altså er alle de som mener at de verken skal eller kan gjøre slik som Skriften formaner til, uten ham!!

Når man leser om å være i Kristus, betyr dette selvfølgelig at det kan vi jo umulig være, så det må da nødvendigvis bare bety at vi er kommet til ham, «i» betyr altså «til».

Når vi i Skriften leser ordet «mye», betyr dette «bitte lite grann mer enn det lille vi har fra før». Vi må derfor være forsiktige, så vi ikke legger noe mer i det.

Skriften taler med all tydelighet om at vi er kalt til å seire, alltid å seire. Mer enn å seire, ja, seire likesom Jesus Kristus har seiret, men dessverre er jo dette som et helt fremmed språk. Da må man jo se etter i den vanlige ordboka, den som brukes av de «troende», hva dette ordet «seier» betyr, og finner da at det burde jo ha vært «seier», men selvfølgelig menes det «nederlag». Det er den eneste riktige betydning av ordet «seier». Det burde jo ethvert fornuftig menneske forstå.

Og «alltid» betyr ifølge samme anerkjente bok: «aldri». «Mer enn» skal likeså oversettes med: «langt mindre enn». Ja, mange, mange leser som en viss person leser Bibelen.

I forordet til hans uforandrede ordbok, som er utkommet i mangfoldige opplag, står det at kanskje det går an for andre å leve slik som Bibelens ord formaner til, men aldri for den det i hvert tilfelle gjelder. Aldri, slett ikke, for deg. Det har jo enhver hørt utallige ganger, så det må da være sant!

Det står jo i ordboka av den store forfatter, så det må da være sant. Vi bør da være fornøyd med atter og atter å synde, for vi får jo tilgivelse for det!

Ja, slik blir sannheten fordreid etter den ondes ordbok.


Artikkelen ble først publisert i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i mai 1990.
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.