«Dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere…»

«Dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere…»

Dette er vel et av de mest kjente bibelversene i forbindelse med pinse, – men hva er hensikten med denne kraften?

2 min. ·

Dette er vel et av de mest kjente bibelversene i forbindelse med pinse, – men hva er hensikten med denne kraften?

Har vi behov for kraft i vårt personlige liv?

Det er jo svært forskjellig hvordan mennesker lever og oppfører seg. Noen er nokså sympatiske, mens andre er mer selvopptatte og egoistiske. Noen er nokså hjelpsomme og vennlige, mens andre er virkelig vanskelige å ha med å gjøre. Men det er én ting som gjelder for alle, hvis man vil leve slik som Bibelen lærer oss. Hvis man er ærlig, er det da bare én konklusjon: «Jeg greier ikke å være god overfor alle og i hvert fall ikke alltid. Jeg greier ikke å sørge for at kjærligheten alltid leder meg i mine tanker og ord».
For en som kan erkjenne dette, er pinsebudskapet en veldig trøst: «Hør her; du skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over deg!» Og det var jo ikke hvem som helst som sa dette, men Jesus Kristus selv, like før han fòr opp til himmelen.

Har vi behov for kraft for å leve sammen som kristne i en menighet?

Man skulle tro at det vanskeligste er å elske sine fiender. Og det er virkelig vanskelig. Men Jesus sa: Ingen har større kjærlighet enn den som setter sitt liv til for sine venner. Når man lever sammen i en kristen menighet år etter år, da lærer man jo hverandre nokså grundig å kjenne. Og meningen er jo nettopp at vi skal elske hverandre som brødre og søstre (ja, virkelig hver enkelt av de andre). For eksempel ikke være misunnelig, bitter eller gjemme på det onde. Aldri bebreide, men være mild, medlidende og oppmuntrende. En som er ærlig må vel erkjenne: Å elske alle mine brødre og søstre uavbrutt, og elske slik som Jesus har elsket meg, det får jeg ikke til. Og da er dette pinse-budskapet en veldig stor trøst: «Du skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over deg!» Apostlenes gjerninger 1,8.

Ja, pinsen er virkelig en fest med et herlig løfte og budskap!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.