Forlate sin vei og sine tanker

Forlate sin vei og sine tanker

Gud sa: Mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier … Men må det alltid bli slik?

2 min. ·

«Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.» Jesaja 55, 7-9.

Vi kan ikke komme inn på den nye vei før vi har forlatt den gamle. Tankene kan ofte være svært plagsomme etter hvert som de kommer fram fra sine gjemmesteder.

Satan vil ikke slippe et menneske så lett, og han møter opp med sine mange anklager. På den syndefulle vei som så mange har gått, er det dype spor i urettferdighet, løgn, urenhet, havesyke, hovmod, motløshet og alt hva en kan nevne av synd.

Forlate sin vei: Forlate sine tanker

En kan ikke forlate sin vei uten å forlate sine mangehånde tanker. Her må en kjempe en troens kamp for å bli frigjort fra de syndige tankebaner og dårlige vaner. Men vil en i all oppriktighet forlate denne vei og de onde tanker, og omvende seg i sannhet, så skal Gud mangfoldig forlate.

Han vil da føre oss inn på en ny vei med gode og edle tanker i alt som er rent og godt. Å gå på en vei med en tung syndebyrde er uhyggelig. Men i evangeliet er det full frigjørelse fra all slags synd. Vi kommer inn på en ny og levende vei i rettferdighetens og herlighetens tjeneste. Frukten av denne tjeneste blir helliggjørelse til alle Kristi dyder, og utgangen blir et evig liv i evig herlighet. (Romerne 6, 22.)

Paulus formaner til å glemme det som er bak og jage etter det som ligger foran, mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. (Filipperne 3, 14.)

Det er altså håp for flere å få del i denne seierspris.

Artikkelen ble først publisert i bladet «Skjulte Skatter» i mars 1992.
© Copyright Stiftelsen skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.