«Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud.»

«Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud.»

Hva er Guds hensikt med meg? Hva er Guds vilje for livet mitt?

2 min. ·

Hva er Guds hensikt med meg? Hva er Guds vilje for livet mitt?

Gud sier: «Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud.» (Johannes 14, 15) Guds vilje er i hans ord, hans bud. I den nye pakt skriver Gud sitt bud i mitt hjerte og disse budene har for det meste å gjøre med mitt indre liv, ikke mine ytre omstendigheter. På denne måten, uansett om jeg er gift eller singel, uansett hvor jeg jobber eller bor – så er lydighet mot Guds ord det aller viktigste.

Enten jeg jobber i en fastfoodrestaurant eller pleier en alvorlig syk person – hvis jeg blir sint på min kollega … så har jeg kommet utenfor Guds vilje

Alle har forskjellige evner som plasserer dem i ulike yrker og ulike livsforhold. Uavhengig av min situasjon, står jeg overfor min egen vilje som går mot Guds ord. Gud ser etter folk som elsker ham nok til å adlyde ham i stedet for å gjøre sin egen vilje. Naturligvis er det lett å være så opptatt av det jeg driver med at jeg glemmer å adlyde Guds bud. Guds ord sier for eksempel: «La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere …» (Efeserne 4, 31). Enten jeg driver med veiarbeid, jobber i en fastfoodrestaurant eller pleier en alvorlig syk person – hvis jeg blir sint på min kollega midt opp i det, så har jeg kommet utenfor Guds vilje.

Guds vilje er at jeg blir fri fra min menneskelige natur, min egen vilje, og at jeg følger budene han skriver i mitt hjerte. «Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre …» (Efeserne  4, 32). Det er ikke min naturlige tilbøyelighet, men Gud har befalt meg til å leve slik – Guds vilje for meg er et liv hvor synden ikke har noe makt over meg!

Det er umulig å gjøre Guds vilje i min egen styrke, men når hele mitt hjertes ønske er å adlyde hans stemme i stedet for min egen, så er han der og han gir meg kraft til å utføre hans vilje!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.