Det avgjørende øyeblikket: hvordan få hjelp når du trenger det mest

Det avgjørende øyeblikket: hvordan få hjelp når du trenger det mest

Er det bare en selvfølge å falle i fristelsens stund?

5 min. ·

Luften er tynn og det blir vanskelig å puste. Vinden pisker på mannens kinn der han står og ser ut over kløften. Det er mye bredere enn et vanlig skritt, og det er tydelig at han blir nødt til å hoppe for å komme seg over.

Det er en farlig tanke, siden det ikke finnes støtte nede. Han vet at han med ett feiltrinn lett kan falle i døden. Likevel gjør han et forsøk. Han lukker øynene og så spurter han mot den andre siden.

I stedet for å lande trygt på fjellet, var spranget for kort og han finner seg selv hengende over den glatte kanten. Vettskremt strekker han ut etter noe som han kan bruke til å heise seg opp igjen. Men fjellet er kaldt og glatt, og vanskelig å holde fast på. Med hvert sekund som går sklir han lengere ned mot avgrunnen.

Våre egne fristelser

Dette kan virke som en svært overdramatisk situasjon, som få mennesker opplever. Men den kan faktisk sammenlignes med en situasjon som de fleste kristne daglig befinner seg i.

Akkurat som mannen som kommer til kløften på fjellet, møter vi også hindringer i våre egne liv; vi møter fristelser hver dag. Ett feiltrinn i disse fristelsene kan få oss til å styrte inn i synd og pådra oss alvorlige skader. Vi må passe på at vi ikke faller i slike situasjoner. (1. Korinter 10,12)

Den rette tid

I Bibelen leser vi oppfordringen: «La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.» Hebreerne 4,16. Her kan vi se at det er barmhjertighet og nåde tilgjengelig for oss når vi er i nød.

Men, når er «den rette tid»? Er det etter at vi har falt at vi ber Gud om hans hjelp og nåde?

Tenk tilbake til mannen som henger utenfor kanten på fjellet. Noen ville sikkert ha tatt seg av ham etter at han hadde falt. Men da ville det være for sent. Hans fall kunne ha vært ekstremt alvorlig, slik at han trengte legehjelp og ha forårsaket arr som varte livet ut. Det ville være en mye større nåde hvis han kunne ha fått hjelp før han hadde falt.

Det er det samme med oss. Vi trenger desperat Guds nåde og barmhjertighet når vi er i nød. Den «rette tid» er når vi blir fristet, før vi faller i synd. Her må det komme fram et ekte rop om hjelp i vårt liv: «Kjære Jesus, du må hjelpe meg! Hjelp meg ikke å synde!»

Sann hjelp

Hjelpen Jesus gir er den hjelpen som vi så sårt trenger: kraft og nåde til å stå i våre fristelser og overvinne selve synden. «For ved at han selv har lidd og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.» Hebreerne 2,18

Jesus var i stor nød da han var et menneske her på jorden; Han ropte om hjelp fra Gud til å stå imot synden i sitt eget liv. «Han har i sitt kjøds dager, med sterkt skrik og tårer, båret fram bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt.» Hebreerne 5,7.

På grunn av sin ekte nød og gudsfrykt kunne Jesus få nåden og hjelpen som han trengte for å frelse ham fra døden. I hans nød ble hans lengsel etter å gjøre Guds vilje og hans egen hat mot synden styrket, og han var derfor i stand til å motstå synd og seire i ethvert forhold. Han falt aldri. Vi må følge hans eksempel, og rope ut med sterkt skrik og tårer! Vi er ikke kalt til å falle om og om igjen. Nei, Gud vil at vi skal vinne mer enn seier! (Romerne 8:37)

Når vi roper ut i nød og med sann gudsfrykt i våre hjerter om å stå i våre fristelser, kan vi være helt sikker på at vi skal bli frelst. For det står skrevet: «Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den.» 1. Korinter 10,13.

Jesus kan fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham; Han lever for å gå i forbønn for dem. (Hebreerne 7,25) Med Jesu hjelp frelses vi ikke bare fra vår nåværende fristelse eller vanskelige forhold. Vi blir frelst fra selve synden. Vi lærer å være ydmyke og å be om den hjelpen vi trenger før vi faller, og dermed lærer vi å motstå og seire over synden i vårt eget liv. Det er sann hjelp!

Scripture taken from the New King James Version®, unless otherwise specified. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved.