Det er mulig å leve et rent liv

Det er mulig å leve et rent liv

– Det mest verdifulle jeg kan gi, er et bevis på at dette livet er sant.

7 min. ·

Det mest verdifulle jeg kan gi, er et bevis på at dette livet er sant. Det er mulig å leve et liv med fullstendig seier over synden – et seirende liv. Matthew Ibrahims egne erfaringer beviser noe som mange i hans omgangskrets trodde var umulig. Og enda bedre, han er ikke alene.

Den Matthew jeg kjenner er stille, intelligent og humoristisk. Det er aldri vanskelig å merke varme fra ham, selv om han noen ganger bare smiler og hilser med: – Hvordan har du det? Vi lærte hverandre først å kjenne for noen år siden. Den gangen bodde jeg en periode i Melbourne, og vi gikk i samme lokalmenighet. Jeg har hørt fra andre i menigheten om hvordan han ganske uventet dukket opp på møtelokalet en dag, kun 19 år gammel. Jeg undret meg over hvorfor Matthew kom, og hvorfor han ble værende. I år møttes vi igjen på et internasjonalt stevne i Norge, og endelig fikk jeg muligheten til å høre historien hans under en rolig pause.

En bitter, skuffende dag

Matthews lengsel etter et dypere liv i Kristus startet faktisk allerede da han var veldig ung.

– Som seks- eller syv-åring spurte jeg min mor, ‘Etter at man har bedt Jesus om å komme inn i hjertet, er det noe mer man skal gjøre for komme inn i himmelen?’

‘Nei, det er alt du trenger å gjøre’, svarte hun.

Det var forkynnelsen i forsamlingen vi gikk i, hvor tilgivelse for dine synder var hovedtema. – Jeg kan huske at jeg var lettet, for jeg var ikke akkurat et lydig barn. Men samtidig trodde Matthew at det ville endre seg en dag.

Da Matthew ble døpt, tolv eller tretten år gammel, trodde han at forvandlingens dag var kommet. Han gledet seg til å være i stand til å leve et nytt liv – Jesu liv – gjennom dåpen, slik han var blitt fortalt. For han var det som å ta på seg en ny jakke hvor det stod, «Jeg lever ikke lenger selv, men for Kristus.» Allikevel, da han våknet neste morgen, kan han tydelig huske hvor motløs han følte seg da han fant ut at han bare var seg selv. – Jeg har aldri vært så skuffet i hele mitt liv. – Jeg var motløs, fordi jeg ennå levde som trell under min syndige natur som jeg hadde arvet.

I forsamlingen hadde Matthew hørt læren «En gang frelst, alltid frelst» forkynt, noe som gjorde det urelevant å arbeide mot synden. Men han fant også ut at Bibelen ikke var enig med den forkynnelsen han satt under: – Det er så mange vers i bibelen som handler om at man skal kjempe for å komme inn i himlenes rike.

Matthew ble grepet av disse versene i 2. Tim. 2,21: «Den som nå har renset seg så han holder seg borte fra disse vanærens kar, blir selv et kar til ære, – helliget, nyttig for husbonden, satt i stand til all god gjerning.»

Holde ut i fristelsen

– Det nok av fristelser til urene tanker som flyr rundt i sinnet til en ung mann. Som 15-åring ble det økende viktig for ham å leve et rent liv. «Jeg ropte til Gud om hjelp!»

Matthew gjorde en kraftfull omvendelse, og brukte mange timer på å lese Guds ord og be når han var alene. Dette ble til åndelige våpen for ham. Han fikk åpenbaring om at han kunne motstå de urene tankene mens de enda var små. Men Matthew forstod ikke på det tidspunktet at han hadde begynt å følge Jesu eksempel om å ta sitt kors opp hver dag. Som Jesus, søkte han Guds hjelp i fristelsene, og Gud hørte bønnene fra en oppriktig sjel. Matthew begynte å forstå at han ikke trengte å gi etter for det han ble fristet til. – Det ble tydelig for meg at vi må holde ut i fristelsen.

Matthew fikk kraft ved bønnen, og han tok et valg: å hate sine lyster og benekte dem, som metaforisk kalles å korsfeste dem. For første gang merket han at han seiret!

– Jeg opplevde en overveldende glede! Sammenlignet med hvordan han følte seg etter dåpen, var denne opplevelsen ganske annerledes: – Det var en dyp bekreftelse fra Ånden om at dette var det livet jeg skulle leve.

Bevis rett framfor meg

På veien mot å overvinne synden er fiendene sterke, og det var ingen som viste Matthew den veien Jesus gikk. – Det gikk ikke lang tid før jeg falt igjen.

Men da han fortsatte å lete, ble Matthew ledet til en menighet som trodde på seier over synd. Sammen med en venn fant han frem til Brunstad Christian Churchs lokale møtesal i Melbourne. Her hørte Matthew endelig om korsets vei – veien en disippel skulle gå etter å ha mottatt syndenes forlatelse. – Det jeg tidligere hadde trodd ble bekreftet: det var mulig for meg å leve et liv med seier over synd hver dag, både i tankene og i gjerninger. Han så også beviser for Guds løfter i levende live rett framfor seg! – Jeg var veldig imponert over at disse menneskene forstod Guds verk og praktiserte det i sine egne liv.

På møtene hørte Matthew vitnesbyrd fra menn og kvinner om deres tro og kamper. Ved å høre på dem, arbeidet Ånden også i ham. – Det de andre talte om var også relevant for meg og mitt liv. Ånden begynte å peke på ting i mitt eget liv som jeg ble nødt til å avlegge og forandre.

Samfunn

– Det å se andre som kjemper seg igjennom sine personlige kamper og livssituasjoner er en kilde til sann styrke for meg, og høre deres trang etter det nye livet som vi kan vinne gjennom evangeliet, vekker en lengsel i meg etter det samme. Det minner meg konstant om at det virkelig er mulig å leve et liv i seier over synd!

– Men hvis vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, har vi samfunn med hverandre. Matthre siterer fra 1. Joh. 17 mens han deler sine opplevelser med meg. – Dette samfunnet er ikke fordi vi hengir oss til den samme lære eller tror det samme på papiret, men når vi har levd det samme livet, og har fått seier på de samme områdene, så blir vi bundet sammen med et kraftfullt og dypt åndelig bånd som egentlig ikke kan beskrives med ord.

Når vi har levd det samme livet, og har fått seier på de samme områdene, så blir vi bundet sammen med et kraftfullt og dypt åndelig bånd som egentlig ikke kan beskrives med ord.

Med mange trofaste menn og kvinner på hvert kontinent i verden, blir det dannet et broderskap som krysser landegrenser, kultur, alder og bakgrunn.

– Jeg tror ikke det kunne eksistert uten budskapet om korset og et seirende liv, smiler Matthew og rister litt på hodet, som en som har oppdaget noe stort.

Nå vil han gjerne dele dette med alle de som har en lengsel etter dette livet.

– Det mest verdifulle jeg kan gi, er et bevis på at det er mulig å leve et liv med fullstendig seier over synden – et seirende liv. Vi har menigheten som er full av eksempler og vitnesbyrd som lever det livet Jesus banet for oss, den nye og levende vei. Og syndenes forlatelse er kun begynnelsen på denne lange og fantastiske vandringen i tro, som vi kan ha her på jorden.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.