Om ossKontakt
Lader

Det er svært viktig at Gud kan tale til oss til enhver tid

Esther Smith var en «kriger i bønn», en gudfryktig kvinne med en sterk personlig forbindelse med Jesus.

7 min. ·

Esther Smith var en «kriger i bønn», en gudfryktig kvinne med en sterk personlig forbindelse med Jesus.

Hun kjempet for seg selv og andre i sine bønner. Hennes bønner hadde makt med Gud, og gjennom denne personlig forbindelsen med Gud kunne hun også høre fra ham. Hun var en Herrens tjener og en solid støtte i menigheten, og ikke minst i sitt eget hjem.

Nedenfor er en samling av sitater fra Esther Smith, tatt opp fra samtaler med henne før hun gikk hjem til Jesus i 2007, og samlet i en bok, «Esther Smith – et liv i samfunn med Jesus og de hellige».

«Bønn er en stilling man stadig bør være i, ikke bare noe man gjør noen minutter av og til — noe man trekker fram ved visse anledninger når man er i ekstra nød. Det er veldig viktig at Gud kan tale til oss til enhver tid. Det gjør at det er mye lettere å søke himlenes rike til enhver tid.»

En Kristi medarbeider

Esther Smith hadde kraft i sin ånd. Ved å be og kommunisere med Gud fikk hun også tilskyndelser om ulike situasjoner i sitt eget liv og i menigheten. Hun hadde en åpen forbindelse med ham i sitt hjerte, en to-veis samtale. Hun var en Jesu medarbeider, en betrodd medarbeider med myndighet i sin ånd.

«Er man våken, kan Gud minne en om det utroligste. Jeg vil være rask til å høre og rask til å gjøre.»

«I dag gjør jeg ingen ting uten at jeg legger det fram for Jesus. Han er min beste venn, og jeg er glad for at jeg har forstått ordrene som utgår fra ham. Det blir en veldig god tilværelse når man gir seg helt til Jesu vilje, og det kan man også forklare barna sine. I trange tider og i trengselens tider – i Jesu hånd blir trengslene alltid kortvarige og lette. Jeg føler meg veldig avhengig av Guds ord – jeg trenger det hver eneste dag.»

«En kan for eksempel kjenne at man ikke er fylt av all lyst til det gode overfor enkelte forhold eller personer. Da kan man enfoldig og enkelt be slik: «Kjære Gud, fyll meg med all lyst til det gode!» Da vet jeg at det er en bønn etter Guds vilje, og jeg kan tro at jeg har fått det jeg har bedt ham om, slik det står skrevet. Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss, og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham. 1. Johannes 5,14–15.

Lær barna å be om å bli fylt med all lyst til det gode. Vi bør mer og mer lære å gå sammen med Gud i striden. Det går parallelt. Jesus ber jo for oss natt og dag, og vi bør smelte sammen med hans bønner for oss og for menigheten.»

«Det med bønn er noe kolossalt. Tenk at Gud har gjort det slik at han lar seg påvirke av våre bønner! Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft i sin virkning. Det beveger Guds hjerte til å handle, og han sender sine engler ut til bevarelse og frelse.»

Et sukk i hverdagen

«Bønn har virkelig vært en hjørnestolpe i mitt liv. Vi kan komme til Gud med alle ting. Vi kan selvfølgelig be om åndelige ting i vår kamp mot synden i vårt eget kjød, men jeg har også bedt mye til Gud om helt hverdagslige ting. Når jeg står over grytene og skal lage middag, ber jeg ofte at han må velsigne maten og de som skal spise den, og jeg ber for mennesker som Den Hellige Ånd minner meg om å be for.»

Et av Esthers barn forteller: «‘Kjære Jesus! Kjære Jesus!’ Denne enkle hjertebønn kunne man høre gang etter gang hjemme. Når det var noe som stod på var det ekstra ofte, men også jevnt og trutt i hverdagen kunne man høre disse hjertesukk som kom ut av et oppriktig ønske om å leve verdig og velbehagelig for hans åsyn.

Hjemme var det naturlig å be for alt, og det var også alltid naturlig å be. Det var ikke noe påtatt, men en bønn ut fra erkjennelsen av behovet for Guds nåde og hjelp i livets mange forhold. Mammas gudsfrykt var ikke noe som var ‘pakket bort’, noe som ble tatt fram ved spesielle anledninger. Det var hverdagskristendom i ordets dypeste og beste forstand. Ved prøver på skolen, ved spesielt utfordrende avgjørelser i hverdagen, når det var farer og nød av ulike slag, var mamma i bønn. Ja, også i de daglige gjøremål med matlaging og vasking kunne man stadig vekk høre disse hjertesukk komme over hennes lepper: Kjære Jesus! Kjære Jesus! Hun var utholdende i sine bønner og ga seg ikke før hun ble bønnhørt. Der fikk hun også makt med Gud i sine bønner.»

Mammas gudsfrykt var ikke noe som var «pakket bort», noe som ble tatt fram ved spesielle anledninger. Det var hverdagskristendom i ordets dypeste og beste forstand.

Trenge seg inn til Gud med personlig nød

«Hvorfor skal man be til Gud? Man ber fordi man mangler noe. De som er rike og mette trenger jo ikke noe mer. Vi må være ydmyke og erkjennende – og man må lete etter ting i sitt eget liv som man kan erkjenne. For å komme til vekst i Kristus, må man gi nøye akt på seg selv. Det er veldig viktig å be om å finne ting å erkjenne. Det har jeg bedt mye om gjennom mange år. Det er livet om å gjøre å finne noe å erkjenne.

Når man erkjenner sannheten, får man det så godt og blir frigjort fra det som har bundet en. En ting er å bli frigjort fra åpenbare synder, men vårt kall er også å bli frigjort fra oss selv, fra vår natur og vårt vesen. Vi skal likedannes med Jesus Kristus.»

«Jeg har alltid vært i nød og fattigdom. Når det har vært noen forhold, har jeg alltid bedt til Gud og fått hjelp, gjerne ved et Guds ord. Man må snakke med Gud om forholdene, og så må man høre og lese. Da får man råd fra Gud og en sann hjelp i sine forhold.»

Hvorfor skal man be til Gud? Man ber fordi man mangler noe. Det er veldig viktig å be om å finne ting å erkjenne.

«Det må være en nidkjærhets brann mot synden. Det er det utrolig viktig å få lagt ned i ungdommens hjerter. Det er jo selve djevelen som vil ødelegge vårt sjelsliv.

Man kan virkelig leve et lykkelig liv midt i det at man står synden imot inntil blodet. Jo mer man øver seg i det, dess fortere blir man ferdig med det, og da kommer det en glede og fred som er himmelsk. Da er man bestandig glad og har et svært godt liv som også gjør at man med glede kan bære andres byrder.»

«Jeg ber inderlig til Gud at jeg må bli fylt med en grenseløs takknemlighet for alt som skjer, og at jeg må bli fylt med en himmelsk glede og bli bevart med troen brennende i mitt hjerte helt til siste åndedrett. Det er noe Gud vil med oss hele veien mens vi er her nede. Det er fiender å overvinne så lenge vi er her på jorden.»

 

Utdrag fra boken «Esther Smith – et liv i samfunn med Jesus og de hellige», utgitt i 2012 av Skjulte Skatters Forlag.
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

1

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforsker hvordan Guds ord utfordrer oss og gjør oss i stand til å leve 100 % etter hans vilje, så vi ikke lenger trenger å falle i synd, men kan komme til et liv i seier.
Lær mer om AktivKristendom
Følg oss
Eksklusivt innhold
Lader
Kopiering av materiale fra Brunstad Christian Church sin nettside for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.