Det femte fantastiske løftet: Hvite klær og livets bok

Det femte fantastiske løftet: Hvite klær og livets bok

Den femte artikkelen i en serie om våre evige belønninger.

3 min. ·

«Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min Far og for hans engler.» Åpenbaringen 3,5.

Gud elsker sitt skaperverk. Synden ødela det, men nå har Gud en plan for å føre det tilbake til sin opprinnelige fullkomne tilstand, og han vil belønne dem som hjelper ham å gjennomføre denne planen.

Synden ble født på grunn av Satans ønske om å sette seg over Gud, og det ødela harmonien i himmelen. Nå skal Gud utrydde all synd fra hele sitt skaperverk, på en slik måte at det ikke er noen mulighet for at det skjer igjen.

Gud skapte menneskene med den hensikten at de skulle herske over synden. (1. Mosebok 4,7) Hele hans plan er at menneskeheten skal leve et liv der de hater og motstår synd, og sier ja til ham – å seire. En som seirer over synd i sitt eget liv beviser at Guds måte er fullkommen, og er en del av arbeidet for å utrydde synd for all evighet. Hver og en som gjør dette skal smake på de rike belønninger av å leve et slikt liv. Disse løftene gjelder for alle som seirer.

Hvite klær

For deg som har overvunnet synden, Kristi brud, er det bare passende at du har på deg klær som er «uten flekk eller rynke eller noe slikt, men … hellig og ulastelig.» (Efeserne 5,27) Fordi du har holdt deg ren fra synd, vil de hvite klærne vitne om din renhet i all evighet.

På grunn av din lydighet, trofasthet og tålmodighet i å være en som seirer, har du rett til å gå sammen med Jesus i hvite klær.

«Det er henne [lammets hustru] gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. For det fine linet er de helliges rettferdige gjerninger.» (Åpenbaringen 19,8)

Livets bok

I utgangspunktet er alles navn skrevet i livets bok. Hvert menneske som er født er bestemt til evig liv. Det er synden som fører til at ens navn blir utslettet. (2. Mosebok 32,32-33) Hvis du vil at navnet ditt forblir skrevet i livets bok må du seire over synd. Jesus sier: «Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt.» Johannes 10, 27-28. Veien til å seire over synden er blitt tydelig banet av vår forløper og hyrde. Du må bare være villig til å følge ham på denne veien.

Tror du på ham og det han utrettet mens han var på jorden som et menneske? Er du trofast til å stå i livets kamper, akkurat som han gjorde? Da blir navnet ditt ikke utslettet av livets bok. Da vil Jesus kjennes ved ditt navn for sin Far og for hans engler. Han vil bekjenne deg som verdig til å være sammen med ham i all evighet.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.