For det folk som før vandret i mørket

En ny julesang som forteller om den uvurderlige gaven og mulighetene menneskeheten fikk ved vår Frelsers fødsel.

Richard Savage skrev denne oppløftende sangen om evangeliets lys og håpet det gir til dem som er lei syndens mørke. Den synges her på engelsk av Buddy Coblentz.

For det folk som før vandret i mørket
har et strålende lys nå gått opp.
De som fulgte sitt kjød,
satt i skyggen av død,
har fått øyne håpets dør.
For et barn ble oss født, Guds Messias;
fra Guds Himmel han kom til jord.
En ny stjerne ble da tent for oss,
brakte håp til hver som tror.

Jesu liv var et lys midt i mørket,
og Guds kjærlighet skue vi fikk.
Fylt av nåde – og sann helt
fra barnsben til mann,
han i troskap veien gikk.
Herrens Ord han holdt fast i sitt hjerte,
gjorde ende på synd og kiv.
Han led døden for oss med smerte,
for å gi oss evig liv.

Hans disipler ei vandrer i mørket,
for de følger det herlige lys.
Vi blir frelst ved hans liv,
fra all synd og all tvil,
så for Herren ren vi blir.
Ved hans nåde vi får åpenbaring,
hver en blind kan nå lyset se.
Alle kan bli en helt ny skapning,
det ved lydighet vil skje.


Publisert i BCC-sangboken «Mandelblomsten», #911
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Dette innlegget er tilgjengelig på

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.