Det første fantastiske løftet: Livets tre

Det første fantastiske løftet: Livets tre

Den første artikkelen i en serie om våre evige belønninger.

3 min. ·

«Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene: Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre, som er i Guds Paradis!» (Åpenbaringen 2,7)

Gud elsker sitt skaperverk. Synden ødela det, men nå har Gud en plan for å føre det tilbake til sin opprinnelige fullkomne tilstand, og han vil belønne dem som hjelper ham å gjennomføre denne planen.

Synden ble født på grunn av Satans ønske om å sette seg over Gud, og det ødela harmonien i himmelen. Nå skal Gud utrydde all synd fra hele sitt skaperverk, på en slik måte at det ikke er noen mulighet for at det skjer igjen.

Gud skapte menneskene med den hensikten at de skulle herske over synden. (1. Mosebok 4,7) Hele hans plan er at menneskeheten skal leve et liv der de hater og motstår synd, og sier ja til ham – å seire. En som seirer over synd i sitt eget liv beviser at Guds måte er fullkommen, og er en del av arbeidet for å utrydde synd for all evighet. Hver og en som gjør dette skal smake på de rike belønninger av å leve et slikt liv. Disse løftene gjelder for alle som seirer.

Evig liv

Livets tre er et symbol på evig liv.

Gud plasserte livets tre og treet til kunnskap om godt og ondt blant trærne i Edens hage. Han forklarte for Adam og Eva at de kunne spise fritt av alle trærne, bortsett fra kunnskapens tre. En enkel regel.

Men du kjenner historien. Eva var ulydig og spiste av treet likevel, etter å ha blitt lurt av Satan i form av en slange. Og hun overbeviste Adam til å gjøre det samme. De valgte sin egen vilje fremfor Guds gode og fullkomne vilje, og gjennom denne enkle handlingen kom synd også inn i verden.

Hvis de hadde spiste av livets tre nå, ville de ha fått evig liv. Da ville synd også ha kommet inn i evigheten. Gud stengte adgangen til livets tre. «Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage plasserte han kjerubene og det flammende sverdet som svingte hit og dit for å vokte veien til livets tre.» 1. Mosebok 3,24. De mistet sin mulighet til å få del i evig liv.

Men på grunn av det Jesus gjorde for deg, lever du nå i en tid hvor du igjen har muligheten til å «spise» av livets tre. Hva betyr det? Hver gang du velger å gjøre Guds vilje i stedet for din egen griper du fatt i noe evig; du har fått del i noe i hjertet ditt som har evig verdi. Hver gang du motstår fristelsen og seirer over synd, tar du en bit av frukten på livets tre. Du samler opp til evig liv på den nye jord som Gud skaper. (Åpenbaringen 21,1)

Der skal det ikke være noen synd, ikke engang fristelsen til å synde. Evig liv med Gud er belønningen for å seire over synd!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.