Det levende brødet fra himmelen

Det levende brødet fra himmelen

Jesus sa at han var livets brød, og at den som spiser av det skal leve i all evighet. Hva betyr det i praksis?

4 min. ·

«Jeg er livets brød. Deres fedre åt manna i ørkenen og døde. Dette er brødet som kommer ned fra himmelen, for at en skal ete av det og ikke dø. Jeg er det levende brødet som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brødet, skal han leve i all evighet.» Johannes 6, 48-51.

Jødene trettet seg imellom og lurte på hvordan dette kunne gå til. De kjente til mannaen som deres fedre spiste og fikk fra himmelen, men ikke dette nye himmelske brød som Jesus talte om. Hva betyr det å spise av livets brød – det levende brødet fra himmelen?

Praktisere, så ordet blir en del av meg

Når et brød ligger på en hylle i matbutikken, er det ikke blitt en del av meg. Men kjøper jeg det, tar det med hjem, skjærer det opp og spiser det, da vil brødet bli en del av meg. Vitaminene og mineralene i brødet vil etter kort tid transporteres rundt i kroppen og gi meg energi og kraft til dagens gjøremål.

Så lenge Guds ord, som også kan kalles for livets brød, kun står som bokstaver i Bibelen min, er ikke Guds ord blitt en del av meg. Men åpner jeg Bibelen, leser hva det står, tror det som det står og praktiserer det slik det står, da blir Guds ord en del av meg.

«For det glade budskap er blitt forkynt for oss, likesom for dem. Men ordet som de hørte, ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.» Hebreerne 4, 2 [utheving lagt til]. Når ordet ved lydighet og tro smelter sammen med meg, da er ordet blitt en del av meg, og blitt meg til nytte og velsignelse.

Spise av det levende brødet

«For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov», sier Paulus i Romerne7, 22. «Jeg har lyst til Guds lov», heter det i en eldre oversettelse. Guds lov og Paulus’ lyst var ikke lenger to forskjellige og adskilte ting, men ett og det samme.

«For Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans gode behag.» Filipperne 2, 13. I Filipperne 1, 20 snakker han om «min lengsel og mitt håp». Hos Paulus var Guds virkninger og hans lengsel blitt ett og det samme. Når Guds virkninger og min trang er blitt ett og det samme, da har jeg spist av det levende brødet. Når Guds vilje er blitt min vilje, da er Guds vilje blitt en del av meg. Slik spiser jeg av det himmelske brød.

Det Guds brød, Kristus, som er kommet ned fra himmelen og gir verden liv var ikke kommet for å gjøre sin egen vilje, men hans vilje som hadde sendt ham (Johannes 6, 38). Gjør jeg Guds vilje til min vilje, da spiser jeg av dette levende brødet.

Kristus er det brødet som er kommet ned fra himmelen, og skal gi verden liv. I ham ble Ordet kjød (Johannes 1,14). Det betyr at ordet ble virkeliggjort ved hans liv – en himmelsk herlighet som kom til syne ved hans legeme. Hans kjød er i sannhet mat og hans blod er i sannhet drikke (Johannes 6, 55).

Salig hver den som får del i dette liv! I sannhet et liv som har evigheten i seg!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.