Det sjette fantastiske løftet: En støtte i min Guds tempel

Det sjette fantastiske løftet: En støtte i min Guds tempel

Den sjette artikkelen i en serie om våre evige belønninger.

4 min. ·

«Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds by – det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud – og mitt eget navn, det nye.» Åpenbaringen 3,12.

Gud elsker sitt skaperverk. Synden ødela det, men nå har Gud en plan for å føre det tilbake til sin opprinnelige fullkomne tilstand, og han vil belønne dem som hjelper ham å gjennomføre denne planen.

Synden ble født på grunn av Satans ønske om å sette seg over Gud, og det ødela harmonien i himmelen. Nå skal Gud utrydde all synd fra hele sitt skaperverk, på en slik måte at det ikke er noen mulighet for at det skjer igjen.

Gud skapte menneskene med den hensikten at de skulle herske over synden. (1. Mosebok 4,7) Hele hans plan er at menneskeheten skal leve et liv der de hater og motstår synd, og sier ja til ham – å seire. En som seirer over synd i sitt eget liv beviser at Guds måte er fullkommen, og er en del av arbeidet for å utrydde synd for all evighet. Hver og en som gjør dette skal smake på de rike belønninger av å leve et slikt liv. Disse løftene gjelder for alle som seirer.

Hvordan bli en støtte

Dette løftet ble skrevet til menigheten i Filadelfia, en by i det som nå er Tyrkia. Denne regionen opplever mange jordskjelv. Pilarene, eller støttene som ble bygget for å støtte bygningene var 5×5 meter brede. Disse støttene kunne tåle jordskjelv; de var urokkelige. Det er det samme for deg som seirer. Du blir gjort til en støtte. Uansett hva du opplever i livet, hvilke prøvelser og fristelser du måtte møte, vil du aldri miste troen. Du vil være i stand til å bære hva som helst.

Men det er ikke fullt så enkelt som å vinne én seier, og deretter bli til en støtte. Nei, det heter: «Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte.» Dette er en prosess. Det er den som seirer, og seirer igjen, og så igjen. Det er et seirende liv. Din trofasthet i prøvelser og fristelser former deg til en støtte som blir sterkere og sterkere.

Da blir du en del av Guds tempel som er beskrevet i Åpenbaringen 21. En støtte som også kan styrke, bære og støtte de andre. Du vil være et nyttig redskap for Gud.

Jesus gjør krav på oss som sine egne

Det nye Jerusalem er Kristi brud. (Åpenbaringen 21,2,9-11) Ved å skrive på deg Guds navn, navnet på det nye Jerusalem, og sitt eget nye navn, gjør Jesus krav på deg som sin egen! Det er et tilhørighetstegn. Når du har kjempet mot synden, holdt ut, og seiret over det, akkurat som han gjorde da han var kjøtt og blod som oss her i denne verden, da hører du sammen med Jesus og hans Far.

Herligheten av et slikt løfte kan ikke sammenlignes med noe annet. Hvis du virkelig kunne forstå det, så ville du se hvor verdiløst det er å prøve å holde fast på noe annet for deg selv. Din egen ære, rikdom, selvrettferdighet, uansett hva det er. Legg alt bak deg, og Jesus vil markere deg som en som hører sammen med ham og hans Far! Tenk hvordan du skal fryde deg når du befinner deg i evigheten, og skal bo sammen med dem for all evighet!

Scripture taken from the New King James Version®, unless otherwise specified. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved.